Algılanmış Etnik Ayrımcılık Deneyimleri ile Türkiye’de Roman Kadınlar

Yazının Adı: Algılanmış Etnik Ayrımcılık Deneyimleri ile Türkiye’de Roman Kadınlar

Yazarın Adı:

Maviş Yıldırım

Dilek Murat

Zeynep Aca

Özet:

Yaşadıkları yoksulluk ve ırkçılık sorunları ile Avrupa’nın dezavantajlı en büyük etnik grubu olan Romanlar, Türkiye’nin de toplumsal yaşam dışına itilmiş ve kaderlerine terk edilmiş ötekileridir. Bu grubun kadın üyeleri ise, cinsiyet faktörünün de etkisi ile toplumun çoklu ayrımcılık mağdurları olup toplumun en dezavantajlı gruplardan biri olma statüsün delerdir. Türkiye’de, tabii Avrupa’da da, entelektüel insan kaynağı birikimi olmayan Romanların ekonomik, siyasal ve sosyal hakları için mücadele verecek sivil toplum kuruluşları da yok denecek kadar azdır. Bu yüzden de günümüze kadar Romanlar ya kendi sorunları ile baş başa bırakılmışlar, ya da siyasal iktidarın adaletine terk edilmişlerdir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşayan ve üzerinde özellikli cinsiyet temelli bilimsel veriye rastlanamayan Roman kadın grubunun günlük yaşam içinde maruz kaldıkları algılanmış etnik ayrımcılık deneyimlerini tespit etmektedir. Bu ana hedefin yanında, algılanan etnik ayrımcılık deneyimlerinin grup üyeleri üzerindeki benlik saygısı ve umutsuzluk üzerine etkileri incelenmiştir. Nicel bir çalışma gerçekleştirmiş olup, araştırma için kullanılan ölçekler ise, Algılanmış Etnik Ayrımcılık Anketi (AEAA), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSE) ve Beck Umutsuzluk Ölçeğidir (BUÖ). Çalışma, Türkiye’nin dördüncü büyük şehri olan Bursa ilinde gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Roman Kadınlar, Algılanmış Etnik Ayrımcılık, Umutsuzluk,
Benlik Saygısı, Parametrik Olmayan İstatistiksel Analizler.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.