Bolu Roman Sorunları Araştırması Raporu

b4.jpg

Yazının Adı: Bolu Roman Sorunları Araştırması Raporu

Yazarın Adı:  Doç.Dr. Yusuf GENÇ

Özet:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Sosyolojik Araştırmalar Merkezi Derneği tarafından yürütülen, Bolu Belediyesi ve Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın eş başvuru sahipliğini yaptığı “Hep Birlikte Güzel Yarınlara” adlı hibe projesinin yükümlülükleri doğrultusunda Bolu ilinde yaşayan Roman vatandaşlarla yapılan saha araştırmasına dayanarak hazırlanan bu raporda; İlk olarak Bolu Romanlarının barınma ve konut sorunları ele alınması; araştırmayla kentsel dönüşüm öncesi sosyolojik bir analiz sunulması; ilaveten konut ve barınma problemi sosyo-demografik özellikler ile karşılaştırılması ve konut ve barınma sorununa eşlik ve etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. İkinci olarak Romanların roman olmayanlar tarafından maruz kaldıkları sosyal dışlanma ve ayrımcılıkların kendi pencerelerinden aktarılması; Uygulanan Sosyal Dışlanma Ölçeği vasıtasıyla Roman olmanın dışındaki sosyal dışlanmaya etki eden başka faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Üçüncü ve son olarak araştırmada, Romanların aile yapısı, yoksulluk durumları, yaşam memnuniyetleri ve yaşadıkları sorunların ortaya konulması amaçlanmaktadır. En genel manada Romanların başta sosyal dışlanma ve ayrımcılık olmak üzere diğer birçok probleminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çünkü Romanlar toplumun en dezavantajlı kültürel gruplarındandır. Dezavantajlılıkları; sosyal dışlanmaya sıkça maruz kalmaları, düşük eğitim düzeyleri, düşük okur-yazarlık durumları, okulu erken terk, erken evlilik, çocuk işçiliği, marjinal sektör istihdamı, işsizlik, yoksulluk, yüksek madde kullanımı, kriminal vakalardaki artış, sağlık sorunları, konut ve barınma sorunları gibi uzayıp giden sorunlar listesinde her zaman yer almaları nedeniyledir. Listedeki her bir sorun birbirleriyle nedensel olarak ilişkilidir ve bazı sorunlar sadece Roman kimliği nedeniyle Romanlara mahsustur. Genelde bu sorunlardan Romanlar suçlanabilmektedir; oysaki “mağduru suçlamak” bazen akademik ve popüler ama “insani ve adil olmayan” bir seçenektir; doğrusu bu sorunlar neden vardır ve nasıl çözülür mahiyetinde oldukları takdirde “insani ve adil olan” gerçekleşmiş olur. Bu araştırmada da yapılmak istenen evrensel insan hakları ve genel adalet prensiplerine uygun bir şekilde entelektüel/akademik sorumluluklarla uyumlu bir tavır belirlemek şiarından hareketle Romanların yüz yüze kaldıkları sorunların ortaya konulması ve bu sorunların çözümü için de öneriler geliştirilmesi önem arz etmektedir. “Hep Birlikte Güzel Yarınlara” isimli hibe projesi kapsamında Bolu Romanlarına yönelik Romanların roman olmayan vatandaşlar tarafından maruz kaldıkları sosyal dışlanmaya ilişkin algılarını anlamak ve betimlemek; konut ve barınma sorunlarını tespit etmek ve diğer sorunlarını incelemek amacıyla 2017 yılında Bolu ilinde yüz yüze görüşme (anket) yoluyla Alan Taraması (Survey) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular SPSS programı aracılığıyla betimleyici istatistikler ve ki-kare, t-testi, anova gibi istatistik teknikleriyle analiz edilip yorumlanmıştır.

Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız 

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.