Bruno Herin’inin Çalışmalarından Domlar ve Domari-10

Yazının Adı: Domari Diyalektoljisin Unsurları

Çalışması Adı: Bruno Herin

Orjinal Dil: İngilizce

Çalışmadan Altıntı:

Bu makale, çeşitli Domari çeşitlerinin sergilediği farklılıkları araştırmıştır Şimdiye kadar belgelendi. Bunlar, dia'nın hangi 
unsurları hakkında Filistin çeşididir- kronikler mevcuttur, Halep, Sarāqib, Beyrut ve daha az ölçüde Ürdün ve Türkiye. Tüm lehçelerin
 çeşitli derecelerde kümelenme azalması gösterdiği gösterilmiştir tüm pozisyonlarda. Bu gelişmeler çoğunlukla oldukça yenidir ve 
birbiriyle ilişkilidir sadece diyalektik bölünmelerle marjinal olarak. Morphosyntax çok daha kesindiyalektal bölünmeleri teşhis edin. 
En çarpıcı özellik cinsiyet ayrımıdır, yanigüneyde iyi korunduğu, ancak kuzeyde sadece köreldiği gösterilmiştir. En iyi marjinal 
sözcüksel olarak kısıtlanmış bir türetme süreci olarak tanımlanır. Vaka işareti-diyalektal gruplamanın belirlenmesinde ıng'nin
 de belirleyici olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar vaka işaretlemesinin genel düzeni, güney Domari lehçelerinde bozulmadan 
kalmıştırkalıtsal cinsiyete dayalı allomorfiyi I. Tabakada korurken, bu sistem kuzey Domari'de büyük ölçüde yeniden yapılandırılan
 bu lehçeler aynı zamanda bir vaka işareti izi tuttu- eski Hint-Aryan enstrümantalını tanıyabilir ve diferansiyel konu işareti olarak 
atayabilir. Öte yandan II. Tabaka en iyi korunmuş ve kuzeyde de zenginleştirilmiştir. Olarak sözel kategoriler söz konusu
olduğunda, tüm lehçeler ikili bir ayrım korumuştur mükemmel / kusurlu ve konu anlaşması belirteçlerinde sınırlı varyasyon sergiler.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.