Bruno Herin’inin Çalışmalarından Domlar ve Domari-5

Yazının Adı: Domari’deki Arapça Bileşenler

Çalışması Adı: Bruno Herin

Orjinal Dil: İngilizce

Çalışmadan Altıntı:

Domari, Domlar tarafından konuşulan eski bir Orta Hint-Aryan dilidir. Biliniyor Türkiye, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin'de 
konuşulacak. Dil en çoğu yerde tehlikede. Suriye, nesiller arası geçişin olduğu tek ülkeydi. misyon en iyi durumda görünüyordu,
ancak 2011'de iç savaş başladığından beri, çoğu Suriyeli Domlar komşu ülkelere ve daha yakın zamanda Batı Avrupa'ya gittiler.
19. yüzyıl boyunca batılı seyyahlar tarafından toplanan çeşitli listeler dışında tury, Filistin'de konuşulan çeşidin ilk tam
uzunlukta tanımı Macalister'dir. (1914). Orijinal saha çalışması 1990'lı ve 2000'li yıllarda Yaron Matras tarafından
yapılmıştır. Kudüs'te ve ilk kapsamlı dilbilgisinin yayınlanmasıyla sonuçlandı. Kudüs lehçesinin (Matras 2012). Halep'in
çeşitliliği Herin'de çizilmiştir. (2012) ve diğer yayınlanmış veriler Herin'de bulunabilir (2014: s. 2016). Mevcut yazarın
veri toplaması 2009 yılında başlamıştır ve halen devam etmektedir. değişen 25 saatten fazla çeşitli konuşma türlerinden oluşan bir ses 
korpusundan oluşur. ortaya çıkarma, diyaloglar ve anlatılardan sözlü edebiyata.1 Verilerin toplandığı yerler toplananlar Haritada
gösterilmektedir. Büyük oklar ziyaret ettiğim yerleri ve küçük oklar Beyrut'taki konuşmacılardan malzeme topladığım yerleri temsil 
ediyor, Trablus ve Marj, Suriye sınırına yakın. Domari'nin konuşulduğu bölge Kabaca Harita 2'de gösterilmiştir. Dil artık 
'nin güneyinde Urfa'nın doğusunda konuşulmuyor gibi görünmektedir. Bu bana ilk olarak bilgili yerel tarafından önerildi.
Gaziantep'i ziyaret eden fotoğrafçı Kemal Vural Tarlan gibi gözlemciler Türkiye'deki çoğu Çingene topluluğu ve Dom lideri
Mustafa Karabulut Hatay'da bir topluluk. Dom topluluklarını ziyaret ettiğimde onay geldi.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.