Bruno Herin’inin Çalışmalarından Domlar ve Domari-6

Yazının Adı: Domari’nin Kuzey Lehçeleri

Çalışması Adı: Bruno Herin

Orjinal Dil: İngilizce

Çalışmadan Altıntı:

Domari, Orta Doğu'da Domlar tarafından konuşulan bir Hint-Aryan dilidir. Dom benzerliklerinden dolayı genellikle 
“Ortadoğu Çingeneleri” olarak anılırlar. Avrupa Romanları Dom ve intlilerle aynı kökenlidir.Kast adı Dom, Hindistandaki çeşitli 
peripatetik topluluklara atıfta bulunmak için bugün hala kullanılmaktadır Günümüzde Dom topluluklarının Türkiye, Irak, Suriye,
Ürdün, İsrail/Filistin ve muhtemelen İran. Dom'un Al-Arish kasabasında da olduğu bildiriliyor.Mısır'daki kuzey Sina ve büyük 
olasılıkla Gazze'deki küçük Dom topluluğuyla bağlantılı(MATRAS 1999:5). Domlar, şimdi çoğunlukla yerleşik olmalarına rağmen, 
başlangıçta ticari göçebelerdi. göçlerini kırsal takvimlere uyarlamak ve yerleşik veya göçebelere çeşitli hizmetler sunmak topluluklar
 (Bedeviler gibi). Bu geleneksel mesleklerden bazıları hala uygulanmaktadır. 
bugün. Levant Çingenelerinin en kapsamlı etnografik anlatımı şöyle olabilir: AL-JIBĀWĪ(2006)'da bulundu. El-Cibâvî, araştırmasında 
bulabildiği tüm gezici grupları dahil etmiştir.
Bölgede yer almasına rağmen çalışmaların çoğu Suriye ile ilgili. resim son derece çeşitlidir ve çalışma, bu grupların yalnızca bir 
kısmının aslında Dom olduğunu ortaya koymaktadır.Bazı topluluklar Kürtçe, Türkçe, Farsça ve Domari dillerini konuşurlar. 
El-Cibāwī'nin varsayımı tüm bu grupların etnik olarak Dom olması, ancak bazılarının Domari dillerini Levant'a göçlerinin erken 
aşamaları. Ne yazık ki, bunu doğrulamak mümkün değil Mevcut bilgi durumu, bu grupların yalnızca benzer bir şeyi paylaşması eşit derecede 
mümkündür. sosyo-ekonomik profil ve etnik köken açısından farklılık göstermektedir. Çeşitli isimler veriliyor bu gruplara ana meslekleri-
ne göre Bu geleneksel etkinliklerden biri müzik (maṭārbe), dans (ḥaǧǧiyyāt) veya geleneksel diş hekimliği (qurbāṭ) bulur. Bazıları
 çalıştı yaşlı eşekleri şımartmak, onları iyi beslemek ve çiftleştirerek çiftçilere veya katırcılığa yeniden satmak eşekli atlar ve 
birliğin ürününü kırsal topluluklara satıyorlar.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.