Bruno Herin’inin Çalışmalarından Domlar ve Domari-8

Yazının Adı: Müslanan Romanların Konuştuğu Türk Lehçesinde Sözdizimsel Karmaşıklık – Bulgaristan’ın Kuzeydoğusundaki Lim Roman

Çalışması Adı: Bruno Herin

Orjinal Dil: İngilizce

Çalışmadan Altıntı:

lMüslüman Romanların konuştuğu Türkçe, etnik Türklerin konuştuğu Türkçeden farklıdır. aynı kasaba veya köyde yaşayan Türkçenin kelime
 dağarcığının yüksek bir yüzdesi Müslüman Romanların konuştuğu köken, Osmanlı Türkçesine kadar uzanan arkaik birkökene sahiptir. 
Etnik Türklerin konuştuğu Türkçe, modern Türkçeye daha yakındır ve sadece köylerde yaşayan en eski kuşaktan insanlar hala eski bir 
Türkçe sözcük kullanırlar.
Roman ve Bulgarca arasında kod değiştirme fenomeni kolaylıkla gözlemlenebilir. servis edildi. Bulgarca kelimelerin bazıları zaten 
ödünç kelimeler olarak işlev görüyor. Örneğin,Free'de Türk Araştırmaları Enstitüsü'nden öğrencilerimle saha çalışması yapıyorum.
Şimdiye kadar köylerde Bulgaristan'daki Türk topluluğu arasında Berlin Üniversitesi Ülkenin güneyindeki Sliven kasabasından 
77 yaşında bir kadın duyduk. Kadın katılımcı Türkçe su kelimesi yerine Bulgarca pechka kelimesini kullanmıştır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.