Bruno Herin’inin Çalışmalarından Domlar ve Domari-9

Yazının Adı: Karadeniz Bölgesinde Romanlara (Çingenelere) Yönelik Devlet Politikaları

Çalışması Adı: Bruno Herin

Orjinal Dil: İngilizce

Çalışmadan Altıntı:

Genel olarak konuşursak, Karadeniz ülkelerinde Roman toplulukları üç ana gruba ayrılır 'Dom' - 'Lom' - 'Rom' 
olarak adlandırılan bölümler. İlk alt bölümün (Dom) temsilcileri Türkiye ve Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan ve Gürcistan'daki 
ikinci (Tezgah) ve üçüncü, en büyük ve Avrupa Romanların (yani Romanların kendileri veya gerçek Romanlar) kendi adını
taşıyan en önemli bölünme şudur: tüm dünyada yaygın olarak dağılmış. Karadeniz bölgesi ülkelerinde Romanlar Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan'da yaşıyor, Romanya, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Gürcistan. Bu ana bölümler içinde az ya da çok var kapalı
endogamöz gruplar ve meta-grup sendikaları, genellikle her biri kendi ek öz beğenisine sahiptir. Karadeniz bölgesinde yaşayan Roman
 topluluklarının tam sayısı hakkında kesin veriler bulunmamaktadır. Bu durumun nedeni, açıklık eksikliği de dahil olmak üzere, bunları
saymak için yeterli metodolojilerin olmamasıdır "Romanlar kim?“ (veya ”Bo whoг who"е“, ”Çingeneler“, ”Boşa / Poşa" veya 
başka eşdeğer mezhepler, tek tek ülkelerde kullanılan).
Asıl sorun, aslında hangi toplulukların buna dahil edilmesi gerektiği konusunda açıklama yapılmamasıdır kategori ve nüfus sayımında
nasıl sayılması gerektiği. Bu sorunu çözmeden tüm veri sayımları ve istatistikler ciddi şüphelere açık olmaya devam ediyor. Zorluklar
genellikle benlik arasındaki tutarsızlıktan kaynaklanır- diğerleri tarafından atama ve atama. Toplulukların büyük bir kısmı için akılda
tutulmalıdır, çevredeki nüfusları tarafından Roman olarak tanımlanır (aslında çevredeki nüfusa göre çeşitli diğer isimler yukarıda
belirtilen used mentioned,,,е, Çingeneler, Boşa vb. Gibi kullanılır.), karakteristik ve tipik bir “tercih edilen etnik kimlik” olgusu,
yani kamuya açıklanmış hatta fiilen yaşanmış olgu roman olmayan başka bir kimlik.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.