Bulgaristan Romanları-3 (Horahane Romanları)

Bulgaristanlı Romanlar

 Horahane Romanları
Kelimenin tam anlamıyla horahanenin çevirisi Türk/Müslüman Romanları anlamına gelir (Slavkova, 2004: 1). Bu genelleme kavramı ile yerel Türk lehçesinin önemli bir etkisi olan Balkan lehçelerinin farklı zarflarını konuşan yaklaşık 36 alt grup tanımlanmıştır. Horahane Romanları kuzeydoğu, güneydoğu ve orta güney Bulgaristan’da baskın Roman nüfusu ile güneybatı Bulgaristan’da ki Roman nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturur. Tercih edilen başka bir kimliğe sahip belirli alt gruplar Millet, Kalderasha, Kalaydji, Rudari / Ludaridir.

1. Millet

Roman horahanlarının yaşadığı bölgelerde kendilerine millette (Türk halkı) denen gruba verilen isimdir. Genellikle Bulgarlar onlara (Türk çingeneleri), Türkler ise (Millet çingenesi) ismini vermiştir. Romanların bazıları onları Roman olarak görürken diğerleri onları Türk olarak kabul eder. Millet Romanlarının ana dili Türkçe’dir, ancak eski nesiller arasında bazı yerleşim yerlerinde Roman dili gizli bir dil olarak kullanılır.

2. Agupti

Rodop bölgesinde kendisini ve diğer gruplar tarafından agupti olarak isimlendirilen Romanlara verilen isimdir. Agupti nesiller boyunca tercih edilen Türk kimliği ile birincil grup kimliğinin değiştirilmesinin bir örneğidir. Aguptiler saf ve eski Rodop konuşması ile birlikte Mısır kimliğini kaybetmişlerdir. Bu Roman grubunun Türk olması ve Türkçeyi yaygın şekilde kullanmalarından dolayı diğer roman gruplarından ayırt edilmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.