Çerkezköy Belediyesi Temel İnsan Haklarına Aykırı Yıkım Kararını Durdursun!

Çerkezköy Belediyesi Temel İnsan Haklarına Aykırı Yıkımları Durdursun!

Bilinen kadarıyla yüzyılı aşkın süredir yerleşik olarak Romanları yaşadığı Tekirdağ/Çerkezköy ilçesinde yer alan Bağlık Mahallesi Kümeeveler mevki, Türbedere mezarlığının karşısındaki mahallesi 40 yılı aşkın bir süredir Romanların yaşadığı, şehrin çoğu bölgesine nazaran eski bir yerleşim alanıdır. Çerkezköy ilçesinde hızlı bir şehirleşme gerçekleşmesine rağmen Bağlık mahallesinde, Kümeevler mevkii dere karşı olarak tanımlanan bölgede çarpık kentleşme mevcuttur. Halk arasında gecekondu olarak tanımlanan tek katlı evlerin yaygın olduğu bölgede 400’ü aşkın hane olduğu tahmin edilmektedir.(Yetkililer sayıyı 200 aşkın olarak bildirmiştir.) Mahalle sakinlerinin beyanlarına göre hanelerin yarısından fazlası Romanlara aittir. Tekirdağ/Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy belediyesi tarafından yapılmak istenen yıkımlara yönelik bölge sakinlerinin bilgilendirmesi sonucu Romani Godi olarak bölgeye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında bölge sakinleriyle, yerel sivil toplum temsilcileriyle ve yerel yönetimler ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret sonucu linkte yer alan Tekirdağ/Çerkezköy İlçesi  Bağlık Mahallesinde yapılmak istenen yıkımlara dair ziyaret raporu hazırlanmıştır.

Çerkezköy Belediyesine yıkım kararından derhal vazgeçmesi yönünden çağrımızı yineliyoruz. Ayrıca merkezi yönetime, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını barınma hakkına yönelik taraf oldukları uluslararası sözleşmeler ve Roman Strateji Eylem Planındaki üstlenilen sorumluluklar çerçevesinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Belediye arazilerinde veya hazine arazilerinde fark etmeksizin kamu arazisi üzerinde yaşamakta olan Romanlar hakkında AİHM, Avrupa Konseyi Sosyal Haklar Komitesi ve BM Ekonomik ve Kültürel Haklar Komitesinin Kararları göz önünde bulundurulmalıdır. İlgili  kararlardaki “Romanların ihtiyaçlarının ve farklı yaşam tarzlarının; hem idari düzenlemeler hem somut uygulamalar bakımından özellikle dikkate alınması gerektiği ilkesine’’, “tahliyelerde sağlanması gereken hukuki korumanın, tahliyeye alternatif bir çözüm konusunda taraflara danışma yükümlülüğüne” ve “tahliyelerin insanların evsiz kalması veya insan hakları ihlalleri riskine açık bir konumda bırakılması ile sonuçlanmaması prensibine’’  ilkelerine aykırı hareket edilmemesi yönünde çağrımızı yineliyoruz.

Çerkezköy Belediyesini bir an önce yıkımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Metni Okumak için Tıklayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.