ÇEVRESEL AYRIMCILIK VE ROMANLAR

Romani Godi çevresel adalet Komisyonu söyleşileri 1

ÇEVRESEL AYRIMCILIK VE ROMANLAR

Çevresel adalet, doğal kaynaklar, ekolojik fayda, çevresel tahribat, zarar ve risklerin toplumun farklı kesimleri arasında nasıl paylaşıldığını ve bu paylaşımın politik sürecini ve katılımcılarını inceleyen bir kavramdır. Çevresel adaletsizlik çevresel bozulmanın getirdiği çevresel risklerin toplumun azınlık kesimlerinin diğerlerine oranla daha fazla maruz kalması ve çevresel faydadan daha az yararlanma durumunu anlamına gelir ki bu kavram sıklıkla çevresel ırkçılık ile ilişkilendirilir.

Çevresel eşitsizlikleri ve ayrımcılığı yaratan dinamikler genellikle kurumsal ırkçlık politikaları, sosyal adaletsizlikler, sürdürülemez endüstrileşme politikaları ve doğal kaynak yönetimindeki neoliberal, kapitalist ve modernist yaklaşımlardır. 10 Kasım günü yapılacak toplantıda, çevresel adalet kavramına tarihsel bir perspektiften bakılacak olup, Romanlara yönelik uygulanan çevresel ayrımcılık politikalarına Türkiye’den ve Avrupa’dan örnekler sunulacaktır.

Tarih: 10 Kasım 2023

Saat: 13.00-14.30

Yer: Zoom Meeting

Kayıt Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4anBNbV8E0uhddm87rRu89fxx9LkC0kS9oNoKg4hPUxaGUw/viewform?usp=sharing

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.