Ahmet Mithat Efendi’den Çingene’den Hanım Yaratmak

Makalenin Adı: Çingene’den Hanım Yaratmak

Yazarı: Arus Yumul

Yürütücü Kurum/Bağlı Bulunduğu: Bilgi Üniversitesi

Özet:

Ahmet Mithat Efendi, Çingene romanında on dokuzuncu yüzyılda tartışılan özcü ve kültürel evrimci görüşleri Çingeneler bağlamında birbirleriyle diyaloğa sokar. Çingenelerin temsillerinin müphemliği bu diyaloğa da damgasını vurur. Eser, Çingenelerin de insan olmalarından dolayı “ehlileşip” “medenileşebileceklerinin” mümkün olduğunu gösterse de birçok yorumcunun belirttiğinin aksine, öngörülen bir gelecekte tam eşitliği öngörmez. Bu eşitlik ancak Çingeneler “Çingeneliklerinden” arındıklarında mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çingene, Ahmet Mithat, Temsil, Müphemlik.

Referans: https://dergipark.org.tr/en/pub/msgsusbd/issue/46981/589586

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.