Çingeneler Müzisyenlik ve Değişen Sosyal Koşulların Müzisyen Kimliğine Etkisi

Makalenin Adı: Çingeneler Müzisyenlik ve Değişen Sosyal Koşulların Müzisyen Kimliğine Etkisi1

Yazarı: Melih Duygulu

Yürütücü Kurum/Bağlı Bulunduğu: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı

Özet:

Bu çalışma, Türkiye’nin batı kesimlerinde yaşayan profesyonel müzisyen kimliğine sahip Çingenelerin şehirlerin günlük yaşamında yer alış biçimleri üzerine bina edilmiştir. Bu çalışmanın temel meselesi, şehirlerin sosyal yaşamı içinde ve değişen koşulları altında Çingene müzisyenlerin sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik bağlamda nasıl bir tutum takındıklarını ve eğitimin bu dönüşümdeki rolünü tespit etmek ve bu doğrultudaki bir tespitin uzantısında, müzisyenlerin sosyal statülerindeki değişim üzerinden bazı tahlillerde bulunmaktır. Ele alınacak grup İstanbul merkezli Çingeneler olacaktır. Diğer bazı büyük şehirlerde de (Bursa, İzmir, Ankara) benzer bir yapı görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Çingene (Roman), Müzisyen Çingeneler, Değişim, Piyasa, Müzik Eğitimi.

Referans: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/757913

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.