Çingenelerde Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma: Malatya Örneği

Yazının Adı: Çingenelerde Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma: Malatya Örneği

Yazarın Adı:

Muhammet Fırat

Süleyman İlhan

Özet:

Çingeneler günümüzde, yoksulluk ve sosyal dışlanmayı çok dramatik biçimde deneyimleyen dezavantajlı gruplardan biridir. Giderek yerleşik hayata geçmelerine rağmen, yoksulluk ve dışlanmanın nesnesi olmaya devam etmektedirler. Bu çalışmada, Malatya’da yaşayan Çingenelere yoksulluk ve sosyal dışlanma bağlamında yaklaşılmaktadır. Bu kapsamda, Çingenelerdeki yoksulluk ve sosyal dışlanma; etnisite, yoksulluk nedenleri, göç ve göçe bağlı sorunlar, eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamama, istihdam olanaklarına yeterince ulaşamama ya da güvencesiz çalışma, sosyal güvenlik ağlarından yoksun olma, sosyal yardımlardan faydalan(ama)ma, sağlıksız konutlarda yaşama, ayrımcılık vb. dezavantajları içermektedir. Araştırmada, Çingenelerin hem kültürel hem de sosyo-ekonomik açıdan “dezavantajlı bir grup” olduğu, yoksulluk ve sosyal dışlanmayı şiddetli bir şekilde deneyimlemelerinde kendi paylarının da bulunduğuna inandıkları saptanmıştır

Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.