Çocuk Yoksulluğunun Farklı Bir Etnik Grup Olan Roman Çocukları Açısından Değerlendirilmesi 

Yazının Adı: Çocuk Yoksulluğunun Farklı Bir Etnik Grup Olan Roman Çocukları Açısından Değerlendirilmesi

Yazarın Adı:

Dr. Öğr. Üyesi Elvan Okutan
Rukiye Turgut

Özet:

İnsani bir sorun olarak görülen yoksulluk bireyin hayatının devamı için gerekli maddi ve manevi kaynaklardan yoksun kalması halidir. Yoksulluğun olduğu hanelerde çocukların yaşadığı yoksulluk ise çocuğun yoksulluğu olarak ayrıca incelenen bir yoksulluk türüdür. Yoksulluğun sahip oldukları kültürel özellikler sebebiyle baş gösterdiği azınlıklar arasında sayılan Roman veya Çingene olarak tanınan toplum ise, Hindistan’dan geldikleri bilinen ve sahip oldukları kültürel, yaşayış tarzları gibi özellikler sebebi ile genellikle dışlanan bir grubu temsil etmektedir. Bu çalışma, Roman kültürü ve etnik özellikleri içinde büyüyen çocukların yoksulluğunun nedenlerini ve sonuçlarını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak konu ile ilgili “Roman, yoksulluk ve çocuk yoksulluğu “ anahtar kelimeleri girilerek YÖK Ulusal Tez Merkezi ve TÜBİTAK ULAKBİM veri tabanlarından literatür araştırması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Roman çocuklarının yoksulluğu ve beraberinde gelen dışlanma, ötekileştirilme durumu, çocukların eğitim hayatına girmelerini engellemektedir ve girse dahi devam ettirilememektedir. Bu çocuklar bu yüzden ailelerine yardımcı olma, iş hayatına atılma veya evlenme yoluna gitmektedir. Bu çocuklar, diğer çocuklardan ayrılarak sosyal hayattan soyutlandığı gibi, ailelerinin izinden giderek yoksulluklarını devam ettirmektedir

 Anahtar Kelimeler: Roman, Yoksulluk, Çocuk Yoksulluğu.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.