Covid-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyoekonomik Etki Araştırması

Yazının Adı: Covid-19’un Türkiye’deki Roman Toplulukları Üzerindeki Sosyoekonomik Etki Araştırması

Yazarın Adı: 

Fikret Adaman,

İsa Ali Demir,

Baran Alp Uncu,

Gökçe Yeniev

Yürütücü Kurum: Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülmektedir

Özet:

Bu çalışma; Türkiye bağlamında Romanların Covid-19 pandemisi nedeniyle karşı karşıya kaldıkları ilave sıkıntıları ve pandemi esnasında sunulan yardım ve desteklere erişimde imkân ve kapasitelerini değerlendirmektedir. Çalışma kapsamında, Ağustos-Aralık 2021 tarihleri arasında, Artvin, İzmir, Edirne, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde derinlemesine görüşmeler, odak grup çalışmaları ve illerin , ilgili mülki yöneticileri ve belediye sorumlularıyla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışma esnasında 130’u yetişkin ve 48’i çocuk olmak üzere toplamda 178 Roman ile görüşülmüştür. Sonuçlar, raporlama öncesi gerçekleştirilen bir çalıştayda değerlendirilmiştir. Akabinde de, bir dizi politika önerileri geliştirilmiştir. Çalışmanın odağı, pandemi dolayısıyla Romanların karşılaştıkları yeni sıkıntılar ya da derinleşen mevcut sorunlar olup, politika önerilerinde de olası yeni bir kriz karşısında Romanların kırılganlıklarının daha da artmaması için ne tür adımların atılabileceğine yoğunlaşılmıştır. Hatırlanacağı üzere, hükümet Nisan 2020’den itibaren bir dizi ekonomik tedbirle pandemiden ve pandemiye karşı alınan önlemlerden etkilenen kesimlere yönelik sosyal politika uygulamaları başlatmıştır. Şu dört önlem dikkati çekmiştir: İşten çıkartma yasağı; kısa çalışma ödeneği; ücretsiz izinlilere destek; yoksul kesime para transferi. Saha araştırması sonuçları, genel olarak Romanların pandemi boyunca istihdam, sosyal yardımlara ulaşma, eğitim, barınma, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri konularında ilave sorunlar yaşadığını, bu meseleler ile ilgili olarak öteden beri yaşanan imkânsızlık ve adaletsizliklerin pandeminin etkisiyle daha da derinleştiğini ve yaygınlaştığını göstermektedir. Sonuçlar, alınan önlemlerin önemli bir bölümünden çoğu kayıt dışı işlerde çalışan Romanların yeterince yararlanamadıklarına işaret etmektedir. Yoksul kesime yapılan yardımlara ulaşımda da sorunların deneyimlendiği ifade edilmiştir. Benzer bir krizde kırılganlıkların artmaması için, şu politikaların hayata geçirilmesinde yarar olduğu ifade edilmiştir: Kayıt dışı ekonominin kayıtlı hale dönüştürülmesi; eğitim ve sağlıkta hak-temelli yaklaşımın gerçek anlamda uygulanması; vatandaşlık geliri uygulamasının başlatılması; hanelerde gider düşürücü önlemlerin alınması: mahallelerde öğrenci etüt merkezlerinin kurulması; yetişkin eğitimi programlarının yaygınlaştırılması; mahalle topluluk merkezlerinin kurulması; eğitim teşvik mekanizmalarının oluşturulması; kreş/okul öncesi eğitime önem verilmesi; krizlere yönelik direncin arttırılması; STK’lar ve yerel yönetimlerle iş birliklerinin tesis edilmesi; yerelde katılımcılık mekanizmalarının güçlendirilmesi.

Tamamını indirmek için tıklayın

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.