Deprem Bölgelerine Saha Ziyareti: Hatay, Adana ve Mersin

Mersin, Adana ve Hatay İllerinde Depremden Etkilenen Dom, Abdal ve Rom Gruplarına Yönelik İhtiyaç Tespiti ve İzleme Çalışmaları

6 Şubat 2023 Tarihinde Kahramanmaraş’ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem her ne kadar bölgedeki tüm grupları eşit olarak etkilese de sonrasında depremzedelere giden yardımların eşit ulaşmadığı görülmüştür.

 

 

Temeli “insan onuru” kavramına dayanan eşitlik ilkesi, Anayasamızın 10. maddesinde düzenlenmiş yasama, yürütme ve yargı organları olmak üzere devletin tümüne hâkim olan ilkelerin başında gelmektedir. Bununla birlikte, eşitlik ilkesi birçok uluslararası ve ulusal metinlerde de kendine yer bulmuş evrensel bir ilkedir. Anayasamızın 10. maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.(…)“.

Anayasamızda belirtilmesine rağmen Dom, Abdal, Rom gruplarının yoğunlukta bulunduğu deprem bölgelerinde ayrımcılığa engel olunamıyor. Depremzedelere yapılan yardımlarda(çadır, gıda, hijyen malzemesi, temiz suya erişim vb.) ikinci plana atılan bu gruplar yardımlara zamanında erişemiyor veya ayrımcı söylemlerle dışlanıyorlar.

Ayrımcılık yasağına göre ise tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.

Buna rağmen deprem felaketi sonrasında sınıf, dil, din, inanç, cinsel yönelime yönelik ayrımcılık söylem ve davranışları deprem sonrası gerçekleşen mağduriyetleri giderek derinleştiriyor.

 

Romani Godi ekibi deprem bölgelerinde etkilenen Dom, Abdal ve Rom gruplarına yönelik ihtiyaç tespiti ve izleme çalışmalarına,  geçici barınma alanlarındaki ayrımcılık vakalarından, temiz suya erişime kadar bir dizi hak ihlallerinin takipçisi olmaya devam ediyor.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.