Deprem Sürecinde Romanlar: Eşitlik Birleştirir, Dayanışma İyileştirir!

Eşitlik Birleştirir; Dayanışma İyileştirir!

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyman başta olmak üzere on ili derinden etkileyen yıkıcı depremler bölgede yaşayanlar başta olmak üzere tüm herkesin derinden etkilendiği zor günler yaşanmasına sebep olmuştur.

Depremin yaşandığı iller; ayrımcılık ve yoksulluk sebebiyle çeşitli eşitsizliklere maruz kalan Türkiyeli Abdal, Dom ve Rom grupların ayrıca yine göçmen/mülteci Roman grupların yoğun olarak yaşadığı bir bölgedir.

Okuryazarlık oranı daha düşük olan, dijital araçlara erişimde kısıtlılıklar yaşayan ve ötekileştirilme nedeniyle kapalı toplum yapısına sahip olan topluluklar; deprem felaketinin etkilerini duyurmakta zorluk yaşamakta ve destekleyici hizmetlere erişememektedir. Şu an içinde olduğumuz süreç gibi olağanüstü şartların var olan eşitsizlikleri arttığı eski tecrübelerden de bilinmektedir.

Deprem bölgesinden veya depremzede tahliye olduğu illerde Roman grupların; gıda, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlara, güvenli barınma alanlarına, güvenli bölgelere ulaşmakta sorun ve ayrıca ayrımcılıklığa, eşitsizliğe maruz kaldığına dair iddialarını tedirgin bir şekilde takip etmekteyiz. Bölgeden aldığımız başvurucular genel ekseriyetler bu yönde şikayetlerini dile getirmektedir.

Göçmen/Mülteci Roman gruplara yöneltilen ötekileştirici tutum ve davranışlara izin verilmemesi gerektiği ve bu grupların yaşadığı dil bariyeri unutulmamalıdır. Roman kadınların, LGBTİ+’ların, çocukların özgü ihtiyaçları göz ardı edilmemelidir.

Bu durumun; siyasetçiler, süreçten sorumlu bakanlıklar, TİHEK ve Ondusmanlık gibi kurumlar tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.

Yaşanan deprem felaketinin herkesi derinden etkilediği bir gerçektir ama yaşanan acıların var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirdiği unutulmamalıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.