Dom Toplumunda Toplumsal Cinsiyet Algısının Dönüşümü

Makalenin Adı: Dom Toplumunda Toplumsal Cinsiyet Algısının Dönüşümü

Yazarı: Zühal Gezicier

Yürütücü Kurum/Bağlı Bulunduğu: Gaziantep Üniversitesi

Özet:

Bu çalışma, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Çingenelerin bir alt grubu olan Domların, göçebe, yarı göçebe ve yerleşik yaşamlarının tarihsel süreç içinde değişen ve dönüşen geçim şekillerini ve buna bağlı olarak değişen ve dönüşen toplumsal cinsiyet algısını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın yöneldiği soru; Dom toplumunun göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş süreçlerinde geçim şekillerinin değişmesiyle birlikte toplumsal cinsiyet algısının nasıl ve neden dönüşmeye başladığıdır. Çalışmada göçebe yaşam ve yerleşik yaşam üzerine, geçim şekilleri, gündelik yaşam pratikleri, cinsiyet rolleri, çocukluk oyunları, aile yaşamları ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuş ve yerel topluluklarla iletişimleri irdelenmiştir. Ayrıca sahadan gözlemler de eklenerek topluluğun kapitalizmle tanışıp yerleşik yaşam düzenine geçişte toplumsal cinsiyet algısının dönüşümünü izlemek hedeflenmiştir. Bu çalışmada tespit edilen en önemli bulgu, Dom toplumunda toplumsal cinsiyet rolleri, kamusal ve özel alan, gündelik yaşam pratikleri, iktidar ilişkileri; Dom topluluğunun yaşam koşullarına ve geçim şekillerine bağlı olarak göçebe yaşamdan yerleşik yaşama doğru ‘emek ve iletişim’ üzerinden deneyimlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çingeneler, Dom, Abdal, Göçebe yaşam, Yarı Göçebe Yaşam, Dom kökenli kadınlar, Değişen Gündelik Yaşam, Toplumsal cinsiyet.

Referans: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=qb3EX9Ssz_7TI0_A2CcYHg&no=VoVPqf3zop94NGtC12NY7A

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.