Ekibimiz

Fatoş Kaytan

Fatoş Kaytan, Sivil toplum kuruluşlarının gücünün insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanılması gerektiğini düşünmekteyim dolayısıyla üniversite yıllarından bu yana birçok vakıf ve dernekte gönüllülük yapmaktayım. Avantajlardan mahrum bırakılmış gruplarla aktif olarak iletişim kurmak, imkanları iyileştirmek, toplumunsal eşitliğin sağlanması ve bireyleri bilinçlendirmesi konularında sivil toplum örgütlerinde çalıştım. 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel olarak çalışmaya başladım, Avrupa Birliği ve Roman Eğitim Fonu tarafından desteklenen Erken Çocukluk Gelişimi projesinde proje yöneticisi olarak çalıştım, aynı zamanda International Step by Step Association gibi uluslararası sivil toplum kuruluşları ile çalışma fırsatı buldum. Ayrı MRG gibi uluslararası kuruluşlarının çeşitli çalışmalarına katılarak izleme ve raporlama çalışmaları yapma fırsatı buldum. Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC) Türkiye Gönüllülerinden de biri olarak, dijital platformlarda Romanlara karşı nefret söylemleri ile mücadele ettim. Daha sonra Central European Universitesi’nde RGPP’de Kamu Politikaları uzmanlaştırılmış alanında eğitim gördüm. Daha sonra Roman dili, tarihi kültürü ve eşit haklara erişim konusunda bir Roman Hafızası oluşturmak için Romani Godi’yi kurduk.

 

 

 

 

 

Serkan Baysak, farklı üniversitelerde makine mühendisliği ve işletme bölümlerini okudum. Şimdilerde  adalet bölümü öğrencisi olarak ve gelecekte hukuk  okuyabilmeyi hayal ediyorum. Şu an Roman Eğitim Fonu (REF)’un Türkiye ülke kolaylaştırıcılığını ve koordinatörlüğünü yürütürken aynı zaman Avrupa Roman Hakları Merkezi(ERRC) adına Türkiye İnsan Hakları Monitörü görevini de yerine getiriyorum. 2020-2021 yılarında ERRC Türkiye Ulusal Gönüllüleri koordinatörü olarak görev yaptığı gençlik grubunda dijital platformlarda Romanlara yönelik nefret söylemlerinin incelenmesi ve Türkiye ülke raporunun hazırlanmasında görev yaptım. Ayrıca 2018 yılında da Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) adına Roman Eylem Planının birinci aşamasının(2016-2018) değerlendirilmesi ve ikici aşamasının(2019-2021) iyileştirilmesi için uzman yardımcı olarak görev aldım.  2022 yılı başı itibari ile Romani Godi ile yeni bir maceraya başlamanın mutluluğunu yaşıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

Göktan Yıldırım, Iğdır’da dünyaya geldim. Gazi Üniversitesi Hukuk fakültesinde okudum. Üniversite okuduğum sırada küçük bir  gecekonduda çalışmalarını yürüten Hayalev’ de kuruluşundan itibaren 4 yılda fazla yer aldım. Başta Roman çocuklar olmak üzere Ankara/Kale mahallesinde  çocuklar ile beraber onlarca çalışmayı yürütme şansına sahip oldum.

Kendim ve tüm canlılar için eşit yaşam arayışımda; barış, emek, göç ve dayanışma ögelerini eşit bir yaşam için anahtar kelimeler oldu.
Roman eşitlik mücadelesi benim her zaman besleyici ve yol gösterici oldu.
Şu an kadar ÇAÇAv, ERRC Türkiye Ulusal Gönüllüleri, İnsan Haklar Derneği, Roman Hakları Derneği  severek yer aldığım örgütlenmeler oldu. Şu an ise Eşit Haklar İçin İzleme Derneğinde çalışmaktayım.
Eşitlik ve özgürlük mücadelesi için: Opre Rroma!

 

 

 

 

 

 

 

Kader Sevinç 2022 yılında Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatı boyunca sivil toplum derneklerinde gönüllülük çalışmalarına katıldım. Üniversite eğitimi devam ederken aynı zamanda dil eğitimi de almaya devam ettim. Roman sivil toplum alanında gönüllü olarak çalışmaya devam etmek; Roman toplumunun diğer toplumlarla eşit refah seviyesine ulaşması ve aradaki uçurumun azalması için çalışmak istiyorum. Aynı zamanda Romani Godi üyelerinden birisiyim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzan Vargün, Kars’ta  dünyaya geldim. Başkent Üniversitesi Hukuk fakültesinde okurken, sivil toplumla tanışma şansı yakaladım. Farklı sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak destek sundum. Gönüllü çalışmalar insan haklarının önemini kavramama katkı sağladı. Ankara’nın Kale mahallesinde yaşayan Roman çocuklar için başlatılan bir proje ile bu bölgeyi görme ve oradaki güzel insanlarla tanışma fırsatı yakaladım.  Ankara’daki eğitim hayatımın tamamlanmasından sonra çalışmayı yeni gönüllü arkadaşlara devredip İstanbul’a döndüm. İstanbul’da kısa bir süre Kuştepe’deki Roman çocuklarla çalıştım. Avukatlık stajım sürecinde birkaç insan hakları örgütü çalışma fırsatı yakaladım.  Hak ihlallerine uğrayan gruplara hukuki destek sunarak katkıda bulunmaya çalıştım. Mesleki stajım sona erdikten sonra sivil toplumda daha özgür çalışabilmek ve kendimi geliştirmek adına kendi avukatlık ofisimi kurdum. Şu an Romani Godi’de Roman özgürlük mücadelesi için daha etkin çalışabilmek adına kendimi geliştirmeye ve hak ihlalleri karşısında mesleki öğretimle destek sunmaya gayret ediyorum.

Bir halkın tarihinin, dilinin ve kültürünün kendisi için ne kadar önemli olduğunun ve bunlara yönelik mağduriyetleri en çok yaşayan halklardan birinin Romanların olduğunu fark ettiğimden andan itibaren Romanların tarihlerinin, kültürlerinin ve Roman dilinin varlığını koruması ve nesilden nesile aktarılması için bu mücadelesinde yer almaya karar verdim.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı Eşitlik ve özgürlük mücadelesi için: Opré Roma!

 

 

 

 

 

Rabiya Güldür 22 yaşında Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Ve Finans bölümü 4. Sınıf öğrencisiyim. Üniversite Hayatı boyunca gönüllük çalışmalarına devam ettim. Aynı zamanda dil eğitimi alıp bir çok alanda Kurslarla beraber sertifika aldım. Keman çalmayı ve tiyatroyu çok seviyorum . Roman sivil toplumunda gönüllü olarak çalışmaya devam etmeyi istiyorum.
Roman gençlerin ve ailelerinin haklarının ve özgürlüklerinin farkına varması, diğer toplumlarla olan eşit refah seviyesindeki uçurumun azalması için çalışmak istiyorum. Aynı zamanda Romani Godi gönüllü üyelerinden birisiyim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zühal Gezicier, C. Wright Mills’in “Entelektüel çalışmayla bireysel yaşamın bağdaştırılması” ilkesini tersinden okuyarak bireysel yaşamını entelektüel çalışmayla bağdaştırmak ve Carolyn G.Heilbrun’ün “Kişinin kendi öyküsüne sahip çıkma gücü” ifadesiyle cesaretlenerek, Dom kimliğini atalarının gündelik yaşam pratikleriyle incelemeyi hedeflemekteyim.

2012’de Gaziantep Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2014’te Erzincan Üniversitesi’nde Pedagojik Eğitim aldım. 2019’da yine Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana bilim dalında yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans tezini yine aidiyeti olan Domlarla ilgili “Dom Toplumunda Toplumsal Cinsiyet Algısının Dönüşümü”, göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş sürecinde değişen geçim şekilleriyle birlikte dönüşen toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili yaptım.

2016’dan bu yana hak temelli çalışan bir örgütte ve Domlarla ilgili savunuculuk yapan bir kurumda çalışmaktayım. Aynı zamanda Romani Godi’nin kurucu üyelerinden biriyim.

 

 

 

 

 

 

Sergen Gül, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Kimya Eğitimi alanında yüksek lisans derecesine aldıktan sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Web Tasarım ve Kodlama okudum. Yüksek lisans tezi için bir sanal gerçeklik platformu geliştirdim ve sanal gerçeklikle Kimya Eğitimi araştırmaları yaptım.  2018-2020 yılları arası iki yıl Saff Chemical Reagan Şirketin de kimyager olarak çalışmasının ardından bir yıl Van Gölü Meslek Lisesi’nde Kimya öğretmeni olarak görev yaptım. Bu süreçte Doğu Anadolu’nun ilk bilim sınıfının oluşmasına katkı sağladım.  8. ve 10. Uluslararası İlaç Kimyası Kongrelerinde dört sözlü sunum gerçekleştirdim ve yüksek lisans çalışmalarıyla ilgili makalem bir Avrupa dergisi olan Chemistry Select’te yayınlandı. Üç farklı bilimsel dergilerde yayınlanmayı bekleyen makaleleri olan benim araştırma konularım arasında organik sentez, anti-bakteriyel ajanların geliştirilmesi, hücre görüntüleyici ajanların tasarımı, yeşil kimya ve çevresel adalet konuları vardır.

2020-2021 yılları arasında Macaristan’ın Orta Avrupa Üniversitesi’nde Roman Çalışmaları programından yer aldım, Çevre bilimleri ve Politikaları alanında derslere katıldım ve Türkiye’nin Modernleşme ve Sanayileşme politikalarının Roman toplumu üzerindeki etkisini araştıran bir tez yazdım. 2021 yılında Orta Avrupa Üniversitesi’nin Viyana kampüsünde Çevre bilimleri ve Politikaları alanında ikinci yüksek lisansı için tam burs alma hakkı kazandı fakat sağlık problemleri nedeniyle ilk dönemden sonra okula devam edemedim. 2022 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Organik Kimya alanında doktora eğitimine başladım. Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl üniversitesinde akademik bir pozisyon buldum ve şu an Eczacılık fakültesinde çalışmalarıma devam etmekteyim. Ayrıca Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Beyin tümörü tedavisinde biyo-aktif moleküllerin geliştirilmesi projesinde doktora bursiyeriyim. Bunun yansıra, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ”Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) Enfeksiyonunda Tedavi Edici İlaç Adayının Tasarlanması, Sentezi ve Etkinliğinin Akciğer Hücrelerinde Test Edilmesi: 2019-nCoV Proteaz Enzimi için Etkili İnhibitörler” adlı projede araştırmacı olarak çalışmaktayım.

2011 yılından beri Romanlar üzerine birçok projede gönüllülük esaslı çalışmalarda bulunmaktayım, bunlardan bazılar; 2012 ve 2017 yılları arasında, yirmi Roman gençle birlikte, İstanbul’daki Türk Roman gençlerinin durumunu özetleyen ilk manifestonun hazırlanmasına katkıda bulunmak ve Türkiye Roman Genç Ağı’nda gönüllü faaliyetlere destek olmak oldu.

2011 yılında  “Roman ve Roman Olmamak” adlı çalışmasıyla uluslararası bir fotoğraf öykü yarışmasında dünya 9. oldum.

İyi derecede İngilizce bilen benim en büyük amaçlarım arasında  Türkiye’de Romanların akademide temsiliyetini sağlamak ve Türkiye’de ilk Roman profesör olmak vardır.