Roman Strateji Eylem Planına Yönelik Eleştirel Bir Bakış Açısı: Metin Dili ve Üslubu

Roman Strateji Eylem Planına Yönelik Eleştirel Bir Bakış Açısı: Metin Dili ve Üslubu

 

Metin dili bir yazının gerçel durumunu aktarmak için kullanılan en güçlü araçtır. Bu önemli araç eylem planlarında yeterince verimli kullanılmamıştır. Bu “basitçe aktarımlı dil” yapılması gerekenlerin vahametini okuyucuya aktaramamakta ve böylece eylem planları muhatabı tarafından yeteri öneme sahip olamamaktadır. Eylem planlarının hayata geçirilememesindeki en temel etken metin dilidir ve bu doğru kullanılmak zorundadır. Aşağıdaki örnek metin Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) 1. aşamasının Barınma bölümünden (1. Paragraf) alıntılanmıştır.

 

“Roman vatandaşlar tarih boyunca kendi kültür ve geleneklerine özgü barınma şekilleri geliştirmişlerdir. Ancak, yaşadıkları konutlar fiziksel olarak yetersiz durumdadır. Hatta Roman vatandaşlar çoğunlukla kendi kurdukları, bazıları kamu arazileri üzerinde bazıları da özel araziler üzerinde olan, derme çatma barakalarda yaşamaktadır.”

 

Görüldüğü üzere Romanların barınma şekillerinin yoksulluk ve seçimsizlikten kaynaklı olduğu gerçeği vurgulanması gerekirken kültür ve gelenekler gerekçe gösterilerek bunun bir seçim olduğu okuyucuya yansıtılmaktadır. Ayrıca, söz konusu barakaların kamu ve özel araziler üzerinde olması da Romanların tercihinden ya da doğaçlama davranışlarından değil tamamen Romanların yurtsuz bırakılmasından kaynaklı seçimsizlikleridir.

 

Söz konusu alıntı paragraf sadece bir örnektir. Eylem planının tamamının metin dili gerçeği olduğu gibi yansıtmalı ve vurgulu olmalıdır. Aksi takdirde eylem planlarındaki faaliyetler ilgili kurumlara spesifik olarak dikte edilmediği sürece, eylem planları metin dilinden dolayı ilgili kurumlar tarafından yeterli ilgi ve öneme sahip olamayacaktır. Bu da eylem planlarının her seferinde 2. plana atılmasıyla sonuçlanacak ve geçmiş eylem planları gibi yeni tasarlanan eylem planı da “başarısız” olacaktır.

 

 

Tugay ASLIM

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.