Enerji Yoksulluğu Romanların Eğitimini Nasıl Etkiler?

Makalenin Adı :Enerji Yoksulluğu Romanların Eğitimini Nasıl Etkiler?
Yenilenebilir Enerji Roman Çocukların Erken Evliliklerini Durdurabilir mi?

Yazarı: Sergen Gül

Yürütücü Kurum/Bağlı Bulunduğu Kurum: Central European Üniversitesi

Özet:

Arka plan: Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından belirlenen 200 milyon enerji yoksulunun 50 milyonu Avrupa’da yaşıyor ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki en yoksul risk grubu Romanlar, on Romandan biri elektriksiz konaklama ve yarısı 15-18 yaşındaki Roman çocukların okul dışındadır.

Uygulama: Bu yazıda, çevresel adaleti dikkate alarak enerji yoksulluğuna farklı yaklaşımları tartışıyoruz. Enerji yoksulluğu Roman çocukların eğitimini nasıl etkileyebilir ve Roman çocukların erken yaşta evlenmelerine nasıl neden olabilir? Hipotezimizi test etmek için, Türkiye ve Bulgaristan’daki enerji yoksulluğuna ilişkin iki vaka çalışması, ev sıcaklık oranını dikkate aldık. 30 Roman hanesi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veri toplanması ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmesi planlanmış olup, ikincil veri olarak dokuz ülkeden gelen 11 Roman üniversite öğrencisi ve iki Roman profesör ile görüşmeyi amaçladık.

Sonuç: Elektrik kullanımı ile eğitimin ilişkili olduğunu savundum. Bu nedenle, Avrupa’nın en büyük topluluğu olan Roman toplumunda enerji yoksulluğu nesiller arası yoksulluk yaratmaktadır, buna ek olarak diğer sonuçlardan biri de Roman çocukların erken evlilikleridir. Çalışmak için aydınlatması olmayan Roman çocuklara sürdürülebilir bir enerji çözümü gördük ve onlara güneş fenerleri sağladık.

Anahtar Kelimeler: Enerji yoksulluğu, Romanlar, Eğitim, Erken Evlilik, Güneş fenerleri

DİLİ İNGİLİZCEDİR.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.