Ergene Havzası Üzerinde Çevre Adaleti Çalışması-Çevresel Ayrımcılık

Makalenin Adı: Modernizasyon Ve Sanayileşme Politikalarının Üzerine Etkisi, Türkiye’deki Roman Toplulukları: Çevre Adaleti

Modernizasyon Ve Sanayileşme Politikalarının Üzerine Etkisi

Türkiye’deki Roman Toplulukları: Çevre Adalet

Ergene Basınından Çalışma

Yazarı: Sergen Gül

Özet:

Bu tez, endüstriyel kalkınma politikaları ile modernleşme arasındaki gerilimin Edirne’deki Ergene Havzası’nda yaşayan Romanlar üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Bölgeye 1924 yılında gelen üçüncü kuşak Roman-Müslüman göçmenlerin yanı sıra havzada yaşayan Romanların biyografik anlatıları, bölgesel bir kelime dağarcığı ve kapsamlı çevresel adaletsizlik dinamikleri geliştirmemize yardımcı oluyor. Türkiye’nin modernleşme manifestosu olan İskan yasasıyla başlayan Romanlara yönelik parlamenter ırkçılık, sosyal ve siyasi statüleri eşit olmayan iki toplumsal grubun (Romanlar ve Roman olmayanlar) ortaya çıkmasına neden oldu. Havzada modern bir ulus olarak kabul edilmeyen Romanlar, kirli sanayi, sorumsuz politikacılar ve Roman olmayan yerel seçkinlerin neden olduğu kirliliğe, işsizliğe ve kimlik zorluklarına katlanıyor. Türkiye’nin en büyük Roman nüfusuna ev sahipliği yapan Ergene Nehri havzasındaki yoğun kirlilik bir tesadüf değil. Havzadaki sosyal adalet eksikliği, sosyal ve ekonomik olarak dezavantajlı ve çevresel bozulmaya karşı daha savunmasız olan Romanlara yönelik çevresel adaletsizliğe yol açmaktadır. Devletin Romanlara ve Roman-Müslüman göçmenlere Iskan yasaları kapsamında dayattığı tecrit, Roman coğrafyalarını ve Roman kimliklerini havzada görünmez kıldı. Politikacılar, Türkiye’nin en kirli nehri yakınlarında yaşayan Romanları korumak için henüz bir strateji geliştirmiş değil. Elde edilen bulgulara bakıldığında, Türkiye’nin modernleşme ve neoliberal sanayileşme politikaları, havzada yaşayan Romanlara yönelik çevresel risklerin yeterince tanınmaması ve çevreye verilen zararın adaletsiz dağılımı açısından çevresel adaletsizliğe yol açmıştır. Ayrıca, bu politikalar Romanların sosyo-kültürel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını tanımada başarısız olmuştur. Bu çalışma, sosyal adalet eksikliğinin çevresel adaletsizliğe nasıl yol açabileceğini göstererek çevresel ırkçılık teorilerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: çevre adaleti, Roman, modernleşme, sanayileşme, marjinalleşme, Ergene Nehri, Ergene Havzası

DİLİ İNGİLİZCEDİR.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.