Eşit Yurttaşlık Hakları Bağlamında Çingene Yurttaşların Sosyal Ve Ekonomik Haklara Erişimi: Edirne Örneği

Yazının Adı: Eşit Yurttaşlık Hakları Bağlamında Çingene Yurttaşların Sosyal Ve Ekonomik Haklara Erişimi: Edirne Örneği

Yazarın Adı: Mustafa Kemal Öke  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Senem Kurt Topuz  Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Özet:

Bu çalışmanın genel amacı Çingene yurttaşların sosyal ve ekonomik haklar bağlamında devletle olan ilişkilerini analiz etmektir. Çalışmada eğitim ve öğrenim hakkı, sosyal güvenlik hakları, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hakkı, konut hakkı ve çalışma hakkı bu kapsamda değerlendirilen temel haklar olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada Çingene yurttaşların Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik hakların kendilerine ne ölçüde sağlandığına ilişkin görüşleri, diğer bir ifadeyle bu konudaki algıları birinci elden toplanan verilerle belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan alan çalışmasının sonucunda elde edilen bulgulara göre, genel olarak Edirne’de yaşayan Çingene yurttaşlar iş ve işsizliğe ilişkin haklardan yararlanamadıklarını ifade etmişlerdir. Bunun hemen ardından Çingene yurttaşların ulaşamadıkları ve/veya yararlanamadıkları sosyal ve ekonomik hakların başında yaşanabilir konut ve sağlıklı çevre hakkı gelmektedir. Bu sonuçlara ek olarak Çingene yurttaşlar, devletin kendilerine istedikleri alanda çalışma özgürlüğü sağlamadığını ifade etmişlerdir. Çingene yurttaşların eğitim imkanlarına ilişkin algısı da nispeten olumsuzdur. Devlet tarafından yeteri kadar sağlandığına inanılan ve bu konudaki algılarının olumlu olduğu sosyal ve ekonomik hakların başında ise sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yurttaşlık, Çingeneler, Devlet-Yurttaş İlişkisi, Sosyal ve Ekonomik Haklar

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.