Romani Godi

Romani Godi, Romanes’te “Roman Aklı” anlamına gelmektedir.

 Romani Godi, Romanların eşitsizlik, ayrımcılık, hak ihlalleri, Roman dilinin ve kültürünün yaşadığı yok olma tehlikesini dert eden bir grup genç aktivistin ‘Opre Roma’ sloganı ile 2022 yılı başında çıktıkları bir yolculuktur. Romani Godi; Romanların dillerini, tarihlerini, kültürlerini, Romanların yaşadığı eşitsizlikleri ve maruz kaldıkları her türlü tarihsel eylemleri; bir bütün olarak toplumsal hafıza olarak kabul eder.

Romani Godi, Romanların toplumsal hafızasının güçlendirilmesi ve eşitsizliğin ortadan kaldırılması için hak temelli çözümler üretilmesi amacıyla izleme, araştırma ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. Bir inisiyatif olarak yola çıkan Romani Godi, sonraki süreçte Roman Hafıza Çalışmaları Derneği (Romani Godi) adıyla tüzel kişiliğe dönüşmüştür.

Romani Godi olarak; Romanların dillerini, tarihlerini, kültürlerini veya Romanlara karşı her türlü eylemleri;  bir bütün olarak hafıza kabul ederiz. Toplumsal bir hafızanın, daha yaşanabilir bir dünya için önemli bir gereksinim olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir politikalar ve kalıcı çözümler için sorunları yaşayan kişilerin bakış açısına sahip olunması ve şartların iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle Romani Godi olarak yolculuğumuza başladık.

Başladığımız bu yolculukta zamanla bizlere eşlik edecek bir çok yeni arkadaşlar olacağına inandığımız gibi, Romanların durumlarının iyileştirmelerini kendine dert edinen herkese de yolculuklarında yol arkadaşlığı etmeye her zaman hazır olacağız.

Romani Godi’nin vizyonu, Romanların, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki durumunu ve Romanlar hakkında yapılan çalışmaları araştırıp; bir hafıza oluşturarak var olan durumun iyileştirilmesi için mücadele etmek.

Romani Godi’nin misyonu, Türkiye’deki ve Avrupa’daki Romanların durumlarının iyileştirilmesi için: Romanlar için söylenmiş her sözü, yazılmış her satırı bularak görünür kılmak; Romanlara dair bilgilere ihtiyacı olan herkese doğru ve güvenilir bir kaynak oluşturmak ve Romanlar için çalışma yapmak isteyen herkese yol arkadaşlığı etmek.

Değerler ve İlkeler

Romani Godi, çalışmalarına doğru bilgilerle oluşturulmuş bir Roman hafızasının, ekip çalışmasının ve doğru katılımın sağlandığı saha-sivil ve toplum-karar verici mekanizmalar arasındaki işbirliğinin gücüne inanarak başlamıştır. Bu doğrultuda: Romanlar için söylenmiş her sözü, yazılmış her yazıyı ihtiyacı olan kişilere ulaştırmak için mücadele edecektir. Bunun için ekip çalışmasına ve ekibin arasındaki dayanışmaya büyük önem vermekteyiz.

Romani Godi, Türkiye’de Roman alanında uzun süredir doğru oluşturulamayan saha-sivil, toplum-karar verici arasındaki işbirliğinin, Romanların bulunduğu şartların iyileştirilmesinde çok önemli bir yeri olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden sürekli sahada olan ve aynı zamanda yapılacak çalışmalarda liyakatine inandığı kişilerle karar verici mekanizmalara en doğru değerlendirme ve önerileri sunmak için mücadele edecektir. Bu süreçte özellikle de Romanlar için çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek için de ayrıca çalışmalar yürütecektir.

Romani Godi bu hedefler doğrultusunda 2022 yılından başlayarak 2025 yılı sonuna kadar çalışmalarında aşağıdaki ilkeleri uygulayacaktır.

 • Doğruluk ve paylaşımcılık:
  Romani Godi, Romanlar konusunda yapılan tüm çalışmalarda en doğru bilgileri bularak görünür kılmayı ve bu bilgilere ihtiyacı olan herkesle paylaşmayı amaçlamaktadır.
 • Dahiliyet ve Ortaklık:
  Romani Godi, yapılacak çalışmalara tüm tarafları ve paydaşları dahil ederek doğru ve güvenilir ortaklıklarla toplumsal gelişimi amaçlamaktadır.
 • Şeffaflık ve Bağımsızlık
  Romani Godi, var olan sorunlara kalıcı çözümler sunmayı amaçlayan tüm ulusal ve uluslararası kurum ve bağışçılardan tarafsız ve bağımsız bir oluşumdur. Finansal varlıkların yönetiminde şeffaflığı taahhüt eder. Web sitesi ve diğer kamuya açık medya aracılığıyla çalışmalarıyla ilgili tüm bilgileri yayınlar.
 • Eşitlik
  Romani Godi, çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlanmasını hedeflemektedir. Ayrıca çocukların ve gençlerin katılımlarını sağlanmasını ve karar mekanizmalarına dahiliyetini hedeflemektedir.

Romani Godi; Irksal, inançsal, dinsel, cinsel, mezhepsel veya farklı bir kimliksel aidiyetinden ötürü ayrımcılığa maruz kalan bütün gruplar ile dayanışmayı amaçlamaktadır.