İdari İşler Koordinatörü Arıyoruz!

İdari İşler Koordinatörü Arıyoruz!

Merhabalar,

Romanı Godi Derneği ekibine katılmaya istekli bir arkadaş için yeni bir arayış içindeyseniz! İstanbul’daki ofisimizde çalışma üzere İdari İşler Koordinatörü pozisyonu için heyecanla aramıza katılacak yeni bir iş arkadaşı arıyoruz. Eğer siz de bu ekip içinde yer alarak, kurumumuzun misyonu doğrultusunda değerli katkılar sağlamak istiyorsanız, başvurularınızı bekliyoruz.

Bu heyecan verici yolculukta birlikte çalışmak ümidiyle!

Süre: 12 ay

Çalışma Süresi:Tam zamanlı

Lokasyon: İstanbul Ofis

Bu kapsamda üstleneceği başlıca görevler şunlardır:

 • Günlük genel idari işleri takip etmek, günlük işleyiş için gerekli sorumlulukları yerine getirmek ve takipleri yapmak.
 • Dernek koordinatörüne ve proje koordinatörlerine idari süreçlerde ve sekreterlikte destek sağlamak.
 • Resmi kayıt ve dernek defterlerini takip etmek, işlemek ve düzenli şekilde tutmak; zorunlu yasal belgelerle ilgili takip süreçlerinde sorumluluk almak.
 • Çalışan sözleşmelerinin düzenlenmesi, özlük dosyalarının düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi süreçleri üstlenmek ve takip etmek.
 • Tüm projeler kapsamındaki belgelerin toplanması, arşivlenmesi ve kayıtlarını düzenlemek.
 • Projelerin idari ve mali süreçlerinde verilen görevleri yerine getirmek; kurum politikalarına uygun olarak harcama ve satın alma süreçlerini takip etmek, gerekli kayıtları tutmak.
 • Ön muhasebe ve mali raporlama süreçleriyle ilgili görevleri yerine getirmek.
 • Harcama kayıtlarını tutmak, masraf dökümünü işlemek ve belgeleri arşivlemek.
 • Ofis demirbaşları, ekipmanlar ve diğer malzemenin dağıtımı ve takibiyle ilgili işlere destek sağlamak.
 • Telefon/faks iletişimi, posta/kargo gönderimleri yapmak.
 • Kurumsal etkinliklerde, toplantı ve faaliyet hazırlıkları için gerekli organizasyon ve lojistik alanlarında sorumluluk üstlenmek; iletişim ve takip süreçlerini yönetmek.
 • Gerekli durumlarda dernek faaliyetlerine ve toplantılarına katılım sağlamak.

Beklenen Nitelikler:

Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesinin asgaride aşağıdaki tecrübe, donanım ve nitelikleri taşıması beklenmektedir:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • İlgili alanlarda en az 1.5 yıl sivil toplumda profesyonel çalışma tecrübesi,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık,
 • Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi,
 • Romanlara ve Romanların insan hakları erişimine dair bilgi sahibi olması veya ilgili olması
 • Excel, Word ve sunum programlarından birini yeterli seviyede kullanım
 • Şehir dışına ve tercihen yurtdışına seyahatle ilgili bir engeli bulunmaması,
 • Tercihen İngilizce iletişimi rahatlıkla sürdürecek yeterlilik,
 • Tercihen sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışma tecrübesi olması,
 • Tercihen Romanes, Domari veya Lomavren dillerini bilmesi,
 • Tercihen İngilizce konuşma ve yazma becerisi,

İş ilanı son tarihi 26 Şubat 2024, iş başvurusu CV ve niyet mektubu ile birlikte info@romanigodi.org adresine gönderilecektir. Çalışma türü hibrit olacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.