İnsan Haklarına Erişimde Romanlar İçin Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı Önerileri

Eşitlikçi, Veriye Dayalı, Bütçelendirilmiş Eylem Planı Talep Ediyoruz!

Romanlar uzun yıllardır temel haklarına erişimde ayrımcılığa maruz kalmakta;  eğitim, sağlık, barınma ve istihdam alanlarında hak kayıpları ve sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlara çözüm iddiası ile 2009 yılı Roman açılımı ve sonrasında Türkiye’de 2016 – 2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin geliştirildiği bir dönem yaşanmıştır.

Ancak Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin süresi dolmuştur. Eylem planları tamamlanmış olmasına rağmen, bu süreçte faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşıldığı, bağımsız izleme mekanizmasının geliştirildiği ve kamu bütçesinin ayrıldığı bir eylem planı gerçekleştirilmemiştir. Tamamlanan eylem planları sürecinde Romanların yaşadığı hak kayıplarında veya maruz kaldıkları ayrımcılıkta gözle görülür bir iyileşme yaşanamamıştır.

Kamuoyuna yansıyan ve sivil toplum örgütlerine aktarılan bilgiler ışığında Ağustos – Eylül 2022 tarihleri içerisinde Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ nın (2022-2025) yayınlanacağı bilinmektedir.

Biz;

 • Eski Hükümlüler Derneği
 • Mersin Romanlar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği
 • İstanbul Roman Hakları Federasyonu
 • Gaziantep Davulcular ve Zurnacılar Dayanışma Dernegi
 • Gaziantep Yöresel Halk Müzisyenleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği
 • Trakya Sosyal Gelişim ve Gençlik Derneği
 • Roman Hakları Derneği
 • Romani Godi (Roman Hafıza Çalışmaları Derneği)
 • ROMGEDER (Roman Toplumu Gençlik Eğitim ve Kalkınma Derneği)
 • Samsun Roman Hakları Derneği
 • Sivil Düşler Derneği

olmak üzere 11 Roman Sivil Toplum Örgütü  İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneği işbirliğinde 22 – 23 Temmuz 2022 tarihlerinde  İzmir’de düzenlenen  Roman Hakları Çalıştayında Yeni dönem Roman Strateji Eylem Planına Yönelik sunulan tespit ve öneriler çerçevesinde hazırlanan “İnsan Haklarına Erişimde Romanlar için Eşitliği Sağlamak: Eşitlik İçin Eylem Planı” nı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, farklı siyasi partilere ve milletvekillerine yüz yüze veya online olarak ilettik.

Roman Strateji Eylem Planına yönelik hazırlamış olduğumuz önerilerin dikkate alınmasını temel insan haklarına erişim için kalıcı çözüm ve eşitlik için eylem planları hazırlanmasını istediğimizi belirtiriz.

Yeni Roman Strateji Eylem Planının; Roman kadınlar, çocuklar, engelliler gibi farklı Roman gruplar  için kapsayıcı, bütüncül ve insan hakları değerlerini benimsemiş bir anlayışa sahip olması gerektiğini belirtiyoruz.

Eşitlikçi bir Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı talep ettiğimizi yineliyoruz.

Metni Okumak İçin Tıklayınız

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.