Kimlikleriyle Romanlar: Türkiye’deki Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Ulusal Strateji Belgesi Ve Birinci Aşama Eylem Planının Değerlendirilmesi

Yazının Adı: Kimlikleriyle Romanlar: Türkiye’deki Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Ulusal Strateji Belgesi Ve Birinci Aşama Eylem Planının Değerlendirilmesi

 

Yazarın Adı: Yrd. Doç. Dr. Başak Işıl Çetin

Özet:

Kendilerine özgü kültür ve kişilik özellikleriyle içinde yaşadıkları toplum ve hatta diğer azınlıklar tarafından önyargı ile yaklaşılan Romanlar, zaman içerisinde göç ettikleri Batı topraklarında sindirme, baskı, asimilasyon, ağır cezalar ve öldürülmeye kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Çağımızda ise Romanlar, kendilerini kültürleri ve ihtiyaçları ile birlikte içerecek bir yaklaşımla üretilen sosyal politikalarla karşılaşmaktadırlar. Bu iyileşme sürecinde, Roman vatandaşların sivil toplum olarak örgütlenmelerinin, dernekleşme faaliyetlerinin ve muhtelif kurumlarla yapılan ortaklaşa çalışmaların rolü bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, söz konusu politikaları içeren Türkiye’deki en güncel belge olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde hazırlanmış “Roman Vatandaşlara Yönelik Sosyal İçerme Ulusal Strateji Belgesi (2016-2021) ile Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi I. Aşama Eylem Planı (2016-2018)’nın değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulmasıdır. Stratejik Belge ve Eylem Planı’nda çözüm önerilerinin yanı sıra sorumlu birimlerin aksiyonları için yol haritası çıkarılmıştır. Stratejik Belge ve Eylem Planı; işleyiş süreci, aktörleri ve kapsayıcılığı bakımından Roman vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında yapıcı bir başlangıç niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Roman vatandaşlar, sosyal içerme, strateji belgesi ve eylem planı.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.