Mevsimlik Tarım İşçiliği Ve Çingeneler

Makalenin Adı: Mevsimlik Tarım İşçiliği Ve Çingeneler

Yazarı: Selin Önen

Yürütücü Kurum/Bağlı Bulunduğu: Beykent Üniversitesi-Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Özet:

Mevsimlik tarım işçiliği, hane halkı olarak yapılan ve geçici bir süre göçe dayalı olan işgücüdür. Çingene topluluğu içinde mevsimlik tarım işçiliğini yoğun olarak yapılan işler arasında görmekteyiz. Çingene topluluğu da kendi içerisinde homojen değildir. Türkiye’de Çingeneler başlıca üç grup altında görülebilir: Romanlar, Domlar ve Lomlar. Türkiye’nin batısında yaşayan Romanlar ile Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan Domların mevsimlik tarım işçiliğine yönelme nedenleri farklıdır. Bu farklılıklar, Türkiye’deki göç pratiklerinin sonucu olarak görülebilir. Romanlar 1950’lerdeki tarımsal dönüşümden etkilenmelerine karşın, Domlar 1990’lardaki zorunlu göçten etkilenmişlerdir. Dolayısıyla, mevsimlik tarım işçiliğinin değişen koşulları iki farklı Çingene topluluğu açısından etnisite ve tabakalaşma ilişkisi içerisinde tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mevsimlik Tarım İşçiliği, Roman/Dom, Göç Alan Tanımı: Sosyoloji (Sosyal ve Ekonomik Tabakalaşma)

Referans: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117329

Tamamını Okumak İçin Linke Tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.