Dışlayıcı şiddetin çok boyutluluğu: Türkiye’de bir Çingene Karşıtı Şiddet Vakası

Yazının Adı: Dışlayıcı şiddetin çok boyutluluğu: Türkiye’de bir Çingene Karşıtı Şiddet Vakası

Yazarın Adı: Gül Özateşler

Özet:

Bu makale, 1970 yılında Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinden göçmen Çingene kasabalılarının zorla yerinden edilmelerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu dışlayıcı şiddet vakası üzerinden Türklük ve Çingenelik toplumsal kategorilerinin işleyişine, nasıl yeniden istihdam edildiklerine ve yeniden üretildiklerine odaklanmaktadır. münhasıran Türk milliyetçiliği ile bağlantılı olarak. Türkiye’de sosyo-ekonomik dönüşüm ve popülist-milliyetçi söylemlerin yükseliş dönemiydi. Kasabada, bu tarihsel bağlamın yansımaları, karayolu ulaşımı ve ormancılıkta güç tahsisi ve rekabet eden kişisel çıkarlardaki dönüşümü gösterdi. Zamanla, “Şoför Kavgası” olarak başlayan saldırılar, sosyo-ekonomik rekabet ve çıkarların, tarihi Çingene damgasının kullanılması ve faillerin kentte terörize edilmesinin etkisiyle “Çingene avı”na dönüşmesini anlatan makale ektedir.

DİLİ İNGİLİZCEDİR.

Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.