Roman Mahallesinde Kentsel Yoksulluk Ve Yoksunluk: İzmir-Ege Mahallesi (Kuruçay) Örneği

Yazının Adı: Roman Mahallesinde Kentsel Yoksulluk Ve Yoksunluk: İzmir-Ege Mahallesi (Kuruçay) Örneği

Yazarın Adı: Neriman Yörür

Özet:

İzmir kent merkezinin yüksek rant alanlarının bitişiğinde yer alan Ege (Kuruçay) Mahallesi kentsel dönüşüm projeleri ve tartışmalarına konu olmaktadır. Ege (Kuruçay) Mahallesi’nin sakinlerinin çoğunluğunu farklı kültürel hayatları ile Romanlar oluşturmaktadır. Bu nedenle, bu makale kentsel dönüşüm süreçleri çerçevesinde Ege (Kuruçay) Mahallesi’nde yaşanan yoksulluk ve yoksunluk sorunlarını kültürel, mekânsal ve ekonomik değişkenler ile insan ve vatandaşlık hakları açısından sorgulamayı amaçlamaktadır. Araştırma yöntemi olarak gözlem ve derinlemesine görüşme çalışması yapılmıştır. Derinlemesine görüşme çalışmasından elde edilen veriler insan ve vatandaşlık hakları çerçevesinde en temel haklar olan; yeterli beslenme-giyinme-barınma hakkı, temel kamu hizmetlerine erişim (eğitim, sağlık vb.) hakkı, sosyal, psikolojik ve mekânsal olarak güvenli yaşam alanı hakkı, yeterli gelire sahip olma hakkı, işsizliğe karşı korunma hakkı, eşit bir vatandaş olarak davranılma ve sahip olduğu etnik kültürel kimliği yaşama hakkı olarak altı başlık altında değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, mahallenin yoksulluk sorunlarına ilişkin bir düzey ya da derece belirlemenin ötesinde, yoksulluğun görünen boyutlarının analizi üzerinden bir kesit sunulmaktadır. Kentsel yoksulluk ve insan hakları olgularını gündeme getirerek tartışmaya açan bu çalışma, kentsel mekânsal eşitsizlikler hakkında araştırmacıları yeniden düşünmeye davet etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Kentsel yoksulluk; Yoksunluk; Roman Mahallesi; Ege Mahallesi; Kentsel dönüşüm

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.