Roman Sivil Toplum Mücadelesi Tespitler ve Öneriler Raporu

Roman Sivil Toplum Mücadelesi Tespitler ve Öneriler Raporu

Roman Sivil Toplum Mücadelesi Tespitler ve Öneriler Raporu

Roman sivil toplum mücadelesinin dünü ve bugüne dair bir yapıcı tartışmayı bir tartışmanını başlamasını amaçlayan toplantıda ileriye dönük öneriler üretilmeye çalışıldı. Çeşit alanlarda sık sık vurgulanan Roman hakları mücadelesinde sivil toplum örgütlerinin yapıları, faaliyetlerinin eksenleri ve ihtiyaçları üzerinden tartışılmasına yönelik olan ihtiyaç odağa alınarak  13 Ağustos 2022 tarihinde on beş Roman sivil toplum örgütünün, beş hak örgütünün, yerel yönetim temsilcilerinin ve aktivistlerin katılımıyla ‘Roman Sivil Toplum Mücadelesine Yönelik Tespit ve Öneriler’ gündemiyle İstanbul/Ataşehir’de bir araya gelindi.

Toplantıda öncesinde ve sonrası bazı katılımcılarla yaptığımız görüşmeler, toplantı sırasındaki tartışmalar; geleneksel örgüt yapıları ve mücadele yöntemlerini konuşmaya dönük ihtiyacı için bir başlangıç yapılması amaçlamaktadır. Bu sebeple toplantıda daha demokratik, daha katılımcı ve daha şeffaf bir Roman sivil toplum mücadelesinin oluşmasına için başlatmak istediğimiz çözüm arayışındaki ilk sözler rapor haline getirildi.

Roman eşitlik mücadelesinde sivil toplum örgütlerinin kullandığı yöntem ve araçlarının  tartışılmasına ve oluşturulmayan ortak mücadele geleneğine dönük ihtiyaçlar, kesişimselliğin konuşulduğu bugünlerde fark hak alanlarındaki sivil toplum örgütleriyle ilişkiler toplantının ve raporun  önemli gündemlerini  oluşturdu.

Son olarak içinde bulunduğum seçim sürecinde belkide daha sık konuşulacak olan Romanların karar alma mekanizmalarında temsiliyeti ve Roman sivil toplum hareketinin siyasallaşması ilgili tartışmalarda gündemdeki yerini aldı.

Roman sivil toplum örgütlerinin hak mücadelesi genel insanlar hakları  mücadelesinde bağımsız bir noktada ele alınması mümkün değildir. Demokratik, katılımcı ve şeffaf bir Roman örgütlü mücadelesi oluşması insan hakları mücadelesinin genişlemesini ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu sebeple Raporda yürütülmek istenen tartışmalar daha demokratik, katılımcı, şeffaf ve dayanışmacı bir insan hakları mücadelesinin oluşturulması bilmesi içinde çözüm arayış amacı taşımaktadır.

Genelde insan hakları mücadelesinin özelde ise Roman sivil toplum mücadelesinin yürüttüğü/yürütmesi gereken bazı tartışmaların çözümü Mahala Barvali (Zengin Mahallemiz) ‘de saklıdır.

Rapor Roman sivil toplum örgütlerine ortak mücadele geleneğinin oluşturulmasına yönelik bir çağrı hem de insan hakları örgütlerine dayanışma zeminin güçlendirilmesine yönelik bir çağrı niteliği taşımaktadır.  Romani Godi ve İstanbul Roman Hakları Federasyonu olarak bizler bütün paydaşlara birlikte ve dayanışma için inisiyatif almamız halinde var olan bütün zorlukları aşabileceğimize inanıyoruz ve ve  ortak irade geliştirmemiz gerekliliğine yönelik ihtiyacı yineliyoruz.

Roman Sivil Toplum Mücadelesi Öneriler ve Tespitler Raporu-2022 ‘ye tıkalayarak ulaşabilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.