Romanlarda Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma İlişkisinin İncelenmesi: Yalova Örneği

Makalenin Adı: Romanlarda Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma İlişkisinin İncelenmesi: Yalova Örneği

Yazarı: Kader Sevinç

Yürütücü Kurum/ Bağlı Bulunduğu Kurum: Yalova Üniversitesi

Özet:

Yoksul ve sosyal dışlanma yaşayan gruplardan biri olan Romanlardır. İş yerlerinde, sosyal ortamlarda, hastanelerde, sokakta ve hatta Roman olmayan yakın çevreleri tarafından dışlanmaya uğramaktadırlar. Toplum tarafından tam olarak tanınmayan ve belirli kalıplara sığdırılan Romanların sorunları giderek büyümektedir. Bu nedenle Romanların yaşamış olduğu sosyal dışlanma ve yoksulluğunun nedenlerinin araştırılması ve çözüm getirilmesi önemli görülmektedir. Bu çalışmada Romanlarda sosyal dışlanma ve yoksulluk ilişkisinin nasıl bir dezavantajlılık ürettiği incelenmiştir. Araştırmanın içeriğinin birinci bölümünde literatür taraması yapılmış ve ikinci bölümünde 10 Roman birey ile görüşme yapılmış ve nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler MAXQDA 2022 programı ile analiz edilmiştir. Kod modelleri ve kod frekansları verileri elde edilmiştir. Roman bireylerin Romanlarda sosyal dışlanma ve yoksulluğa ilişkin düşünceleri ve deneyimleri araştırmaya aktarılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal dışlanmaya maruz kalan Roman bireylerde Roman olmayanlara karşı güvensizlik duyma, kendini korumaya alma davranışı görülmüştür.  Roman bireylerin kimliklerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı, sosyal dışlanma nedeniyle Roman olmayanlara karşı güven duymadıkları ve kendilerini dezavantajlı olarak gördükleri, sosyal yardım aldıkları ve işsiz oldukları belirlenmiştir. Ayrıca yoksul olmalarının nedenleri arasında yaşadıkları sosyal dışlanma, işsizlik ve eğitimsizliği sebep olarak gördükleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal dışlanma, yoksulluk, kalıp yargılar  

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.