Samsun’da Yaşayan Romanlar: Sınırlı Sosyal Hakla Yaşam Kurma

Yazının Adı : Samsun’da Yaşayan Romanlar: Sınırlı Sosyal Hakla Yaşam Kurma

Yazarın Adı: Samsun’da Roman (Çingene) Vatandaşları: Sınırlı Sosyal Haklarla Yaşamak

Özet

Bu çalışmada Samsun ili merkezinde iki mahallede yaşayan Roman/Çingene vatandaşların yaşam deneyimleri derlenmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte tanışılmaya başlanan “sosyal haklar”, ulusal düzeyde zorunlu eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin herkese eşit olarak ulaştırılması yanında, toplumda geçerli olan standartlara uygun medeni ve kaliteli bir yaşam hakkının sosyal bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılmasını da içermektedir. Sosyal haklar aracılığı ile bir yandan toplumsal eşitliğin sağlanması diğer yandan da devlet-vatandaş ilişkisini vatandaş lehine genişleterek toplumsal olana katılımı arttırmak hedeflenmiştir. Ancak sosyal hakların hak haline gelmiş olması eğitim, sağlık, sosyal hizmetlerin eşit dağıtıldığı varsayımı üzerinden hareket edilmesine yol açmıştır. Oysa gerçekte durum böyle değildir, sosyal hakların eşitsiz dağılımı toplumsal gerçekliğin bir parçasıdır ve kır-kent, kadın-erkek, çalışan-çalışmayan, makbul-makbul olmayan vatandaş tanımlamaları ile yakından ilişkili olmuştur. Sosyal hakların eşitsiz dağıtımı sebebiyle bazı kesimler bu haklardan mahrum olduklarından “ortalama” ile arasındaki makas hızla açılmıştır. Çalışmada niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Her iki mahallede toplam 635 hanede 2685 kişiyi kapsayan anket uygulanmış ayrıca 30 kişi ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sosyal haklar değerlendirilirken eğitim, çalışma hayatı ve barınma dikkate alınmış ve çalışmanın sonucunda Samsun ilinin en eski yerleşik gruplarından olan Roman vatandaşların sosyal haklar açısından alacaklı bir grup olduğu görülmüştür. Barınma, eğitim ve istihdam alanlarında ortalama ile aralarındaki makasın oldukça açık olduğu ve sosyal dışlanma deneyimlemekte oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Romanlar, Samsun, Sosyal Haklar

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.