‘So Vakerase?’ Ayrımcılığa Karşı Gençlik Katılımının Güçlendirilmesi Toplantısı

Romani Godi Esma Redzepova Akademisi

‘So Vakerase?’Ayrımcılığa Karşı Gençlik Katılımının Güçlendirilmesi Toplantısı

 

Romani Godi Esma Redzepova Akademisi kapsamında gerçekleştirdiğimiz “So Vakerase?’ Ayrımcılığa Karşı Gençlik Katılımının Güçlendirilmesi Toplantısı”, gençlerin sivil topluma katılımını ve örgütlenme pratiğini desteklemek amacıyla farklı tematik alanlardaki gençlik çalışma alanı katılımcıları, STK’lar ve kurumlarla bir araya gelindi.

Roman gençlerin hak mücadelesine, karar alma mekanizmalarına katılmalarının güçlendirilmesinin hedeflendiği  ve paydaşlarla deneyim aktarımının yapıldığı programda:

  • Romani Godi ve Esma Redzepova Akademi tanıtımı
  • Roman gençlik çalışmaları ve farklı tematik alanlardaki gençlik çalışmaları
  •  Roman gençlerin hak mücadelesine katılımının güçlendirmek amacıyla sorun alanları, mevcut durum ve  çözüm önerileri
  •  Romani Godi 2022 Saha Ziyaretleri Gözlem Raporu ve Deprem Raporunun paylaşımı
  • Türkiye’de Anti Gypsyism kavramı, Anti Gypsyism’in mevcut durumu ve karşıt söylemde gençlik örgütlenmelerinin rolü
  • Romanlara yönelik ayrımcılık ve nefret söylemi vakaları  ve cezasızlık döngüsü
  • Ayrımcılıkla Mücadele, Roman Gençlik Örgütlenmesinin Güçlendirmesi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Roman Gençlik Örgütlenmesi

konuları ele alınarak Roman gençlerin karşılaştığı zorluklar, ayrımcılık sorunları, Sivil Toplum Örğütlerine yönelik  tespitleri hakkında katılımcılar ve kurum/kuruluşlarla  paylaşımlar yapıldı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.