Tadnet’in Gerçekleştirdiği Çalıştayda Tehlike Altındaki Dilleri Yaşatma Gündemiyle Buluşuldu

Tehlike Altındaki Diller Ağı İşbirliği ile 1. Çalıştay Tamamlandı

(Tehlike Altındaki Diller Ağı, bileşenleri ile dillerin geleceği hakkında fikirlerini belirtiyor)

UNESCO – Tehlike Altındaki Dünya Diller listesinde yer alan:

  • Romanes
  • Çerkesçe
  • Gürdüce
  • Hemşince
  • Lazca
  • Pomakça
  • Rumca
  • Süryanice
  • Zazaca

dillerinin görünürlüğünü, hak arayışlarını ve yaşam alanlarının genişletilebilmesi için kurulan Tehlike Altındaki Diller Ağı, gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlerle bu dillerin yaygınlaştırılmasını amaçlanmaktadır.

(Misyon, vizyon, ilkelere yönelik dil grubu temsilcileriyle çalıştay salonunda görüşmeler yapılıyor)

Tehlike altındaki dillerin geleceğine yönelik Romani Godi, Lazuri Enstitüsü, ZazaDer, Hadig Derneği, Gürcü Kültür Evi, Süryaniler.com ve Pomak Dili temsilcileriyle  dil ve kültür hakları, dillerinin varlıklarını sürdürmelerine dair  ortak paydada buluşulmak üzere 1. Çalıştay gerçekleştirildi.

(Dr. Öğretim Üyesi Metin Bağrıaçık ile “Tehlike Altında Bir Dili Korumak” adlı sunumu yapıyor)

Dr. Öğretim Üyesi Metin Bağrıaçık ile “Tehlike Altında Bir Dili Korumak” konu başlıklı sunumuyla dillerin karşılaşabileceği olası problemler ve çözümlere dair değerlendirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen Çalıştayın 2 gününde de Tehlike Altındaki Dillerin korunması ve yaygınlaştırılmasına dair yapılan veya yapılabilecek literatür çalışmaları, dil hakları  ve dillerin kuşaklararası aktarımına yönelik önemli kararlar alındı.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.