Türkiye Romanları Sinematografik Görüntülerini Yeniden Yazması

Makalenin Adı: Türkiye Romanları Sinematografik Görüntülerini Yeniden Yazması

Yazarı: Ozan Uştuk, Ayça Tunç Cox

Yürütücü Kurum/Bağlı Bulunduğu: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Özet:

Türkiye’deki Roman imajının hem resmi hem de gayri resmi anlatılar yoluyla tarihsel inşası, aşağılayıcı bir repertuar oluşturmuştur. Özellikle ana akım Türk sineması ve TV’deki tasvirleri, esasen ortak ikiliklere ve klişelere dayanan dolaşımdaki baskın tahayyülün oluşmasına katkıda bulunmuştur. Romanlarla ilgili hakim kalıp yargılara meydan okumak için, Türkiye’nin İzmir ili Sıra ilçesinde kendi filmlerini yapmak için gönüllü olan Romanlarla dönüştürücü bir eylem araştırması projesi yürüttük. Bu makale, bu topluluk film yapım projesinin bir açıklamasını sunar. Romanları madunluk kavramsal çerçevesine yerleştirerek, nihayetinde Türkiye’deki Romanlar açısından faillikten bahsetmenin mümkün olup olmadığını araştırıyoruz.
Anahtar kelimeler :Türkiye’deki Romanlar, topluluk film yapımı, oto-etnografi, madun, faillik, etnik kimlik

Tamamını okumak için tıklayınız.

 

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.