Türkiye’de Romanların Durumu Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır Koşulları Sorunları

Yazının Adı: Türkiye’de Romanların Durumu Türkiye’de Çalışma ve İnsana Yakışır İş Koşulları Sorunları

Yürütücü Kurum: Bu rapor Fundación Secretariado Gitano (FSG) tarafından Avrupa Roman Hakları Merkezi
(ERRC) ve Edirne Roman Derneği ile işbirliği içerisinde Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal İşler
ve Fırsat Eşitliği Genel Direktörlüğü ile tesis edilen bir hizmet sözleşmesi doğrultusunda
hazırlanmıştır.

Özet:

Bu çalışma Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Programı – PROGRESS tarafından desteklenmektedir (2007 – 2013). Bu program Avrupa Birliği Çalışma ve Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Kuruluş amacı Avrupa Birliğinin Sosyal Gündemi içerisinde yer alan çalışma ve sosyal işler alanındaki hedeflerinin uygulamaya geçirilmesini finansal olarak desteklemek olup, bu alanda Lizbon Stratejileri amaçlarının yerine getirilmesine yardımcı olmaktır. Yedi yıllık program EU27, EFTA-EEA ve AB aday ile ön aday ülkelerde uygun ve etkin çalışma ve sosyal mevzuatlar ile politikalara şekil verebilecek ve bunları geliştirebilecek tüm paydaşları hedeflemektedir. PROGRESS’in misyonu Üye Ülkelerin taahhütlerinin ve çabalarının AB tarafından desteklenerek güçlendirilmesi, daha fazla ve daha iyi iş olanakları ile birbirine daha bağlı bir toplum yaratmak amacına yöneliktir. Bu bağlamda, İLERLEME aşağıdaki hususlara yardımcı olmaktadır:

• PROGRESS politikaları alanında analiz ve politikaların sunulması;

• PROGRESS içerisinde yer alan politika alanlarında AB mevzuatının ve politikalarının uygulamalarının izlenmesi ve raporlanması;

• Üye Ülkeler arasında AB amaç ve öncelikleri konusunda politika transferlerini, edinim ve destekleri teşvik etmek;

• paydaşların ve toplumun büyük kısmına ait görüşlerin aktarılması.

Daha fazla bilgi edinmek için, lütfen http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html sayfasını ziyaret edin.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.