Türkiye’de Yaşayan Romanların Eğitim Hakkının Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi

Yazının Adı:  Türkiye’de Yaşayan Romanların Eğitim Hakkının Avrupa Birliği ve Sosyal Politika Açısından Değerlendirilmesi

Yazarın Adı:  Selminaz ADIGÜZEL

Özet:

Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan Romanların eğitim hakkı, sosyal politika, Avrupa Birliği ve Türk Hukukundaki düzenlemeler çerçevesinde incelenmiştir. Kamu yararı gözetilerek devlet eliyle yürütülmesi gereken sağlık, eğitim bayındırlık gibi faaliyetler, sosyal politik olarak isimlendirilir. Demokratik, siyasi yönden gelişmiş ülkeler, bu hizmeti, verirken, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, sosyal örgütlerden destek alırlar. Ancak toplumun içerisinde vatandaşların dışında, o toplumda yaşayan göçmen, azınlık gibi insanların temel ihtiyaçlarının, eğitim, sağlık, hizmetlerinin verilmesi sosyal hukuk devletinin sorumluluğundadır. Yerel yönetimler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sosyal faaliyetleri ve sosyal politikaları destekleyici niteliktedir. Bu politikalar, sivil toplum kuruluşları gibi politikayı üreten kurumlar tarafından yapılabileceği gibi devlet tarafından da yapılabilmektedir ancak sınırları yine yasal mevzuat ve hukuk kurallarının çizdiği sınırlardır. Literatür taramasına dayalı gerçekleştirilen bu araştırmada Türkiye’de yaşayan Romanların eğitimi ve eğitim hakkı kavramlarının ne anlama geldiği ifade edilmiş, sosyal politikalar ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde konu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Eğitim Hakkı, Azınlıklar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi.

Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.