Türkiye’deki Çingenelerin Vatandaşlık Hakları: Roman ve Dom Topluluklarının Çalışmaları

Yazının Adı: Türkiye’deki Çingenelerin Vatandaşlık Hakları: Roman ve Dom Topluluklarının Çalışmaları

Yazarın Adı: Selin Gönen

Özet: 

Bu çalışma, Edirne’deki Roman topluluğu ile Diyarbakır’daki Dom topluluğunun farklı çoğunluklar ile (sırasıyla Edirne’deki Türkler ve Diyarbakır’daki Kürtler) entegrasyon seviyeleri ve siyasi topluluğa aidiyetlerini, vatandaşlık haklarından (sivil, sosyal, siyasi ve kültürel) yararlanma seviyelerini ve ulus ötesi vatandaşlığın Roman ve Dom derneklerine etkilerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda iki topluluğun sosyal entegrasyonunu, modern vatandaşlığın eşitlik ilkesine dayanarak tam vatandaşlık haklarından ne ölçüde yararlanabildiklerini açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Çalışmanın temel argümanı, Roman topluluğunun Dom topluluğuna göre vatandaşlık haklarına daha fazla erişebildiğini ileri sürmektedir. Bu durum, Roman topluluğunun Edirne ve Türkiye’de etnik çoğunluk olan Türklerle; öte yandan Dom topluluğunun Diyarbakır’da çoğunluk olup Türkiye’de azınlık olan Kürtlerle yaşamasıyla ilgilidir. En önemlisi, Roman topluluğunun devlet ve ulusötesi alanla Dom topluluğuna göre yakın ilişkileri bulunmaktadır. vii Bu çalışmada, etnisitenin iki topluluğun tam vatandaşlık haklarından yararlanmasında ortak bir engel olduğu; fakat iki topluluğun farklı tarihsel, sosyal ve ekonomik dönüşümler geçirdiği ileri sürülmektedir. Sosyal dışlanma iki toplulukta da farklı seviyelerde görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışma, vatandaşlığın eşitlik ilkesinin iki topluluk için de neden bozulduğunu ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. 1990’larda uygulanan zorunlu göç pratiği ve müzisyenlik mesleğinin kaybolmaya yüz tutması Dom topluluğu için emek pazarındaki sosyal dışlanmanın temel etkenlerini oluştururken, Roman topluluğu tarımsal modernizasyonun etkileri ile birlikte temel olarak kentleşme ve modernleşme ekseninde son 40–50 yıl içerisinde etnisite ve sınıf oluşumu açısından kendilerini yeniden konumlandırmışlardır. Bu çalışma, Dom topluluğunun Roman topluluğuna göre daha sınırlı vatandaşlık haklarına sahip olduklarını öne sürmektedir. Bu farklılık yoksulluğun etkileri ve çoğunluğa entegrasyon seviyeleri ile bağlantılı olarak açıkça görülebilir. Anahtar kelimeler: Roman, Dom, Kürtler, Vatandaşlık Hakları, Sosyal Dışlanma

DİLİ İNGİLİZCEDİR.

Tamamını Okumak İçin Tıklayınız

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.