Türkiye’deki Romanlar: Hayatta Kalma Mekanizmalarından Kalkınma Stratejilerine

Makalenin Adı: Türkiye’deki Romanlar: Hayatta Kalma Mekanizmalarından Kalkınma Stratejilerine

Yazarı: Anisoara Oprisan

Yürütücü Kurum/Bağlı Bulunduğu: Kalkınma Çalışmaları Bölümü-SOAS, Londra Üniversitesi

Özet :

“Allaha şükürler olsun. Beterin beteri var”

[Praised be God. It could be worse than that]

Bu tez, devlet politikalarının Türkiye’deki Romanları ne ölçüde etkilediğini, yoksulluklarının ve sosyal dışlanmalarının nedenlerine ve buna karşılık olarak uyguladıkları hayatta kalma mekanizmalarına ve geçim stratejilerine bakarak incelemektedir. Çalışma, Roma’nın durumunu Türk devletinin etnik kökenlere yaklaşımı, Avrupa Birliği’nin dayattığı katılım koşulları ve hükümetin 2002’den sonra uyguladığı neo-liberal politikalar perspektifinden ele alıyor. Romanlara karşı uzun süreli yapısal görünmezliğin yanı sıra Romanların hayatta kalabilmek için kendilerini nasıl konumlandırdıkları ve iktidarla müzakere ettikleri yolu anlatıyor. AKP Hükümeti’nin 2010 Roman Açılımı girişiminin ilk resmi önleminin konut sağlanması olduğu akılda tutularak, tez özellikle Türkiye’deki Romanların geçim stratejileri üzerinde etkisi olan konut politikalarına odaklanmaktadır: Roma konutları”  girişimi ve kentsel dönüşüm [Tr. Türkiye’nin her yerinde devlet yetkilileri tarafından yürütülen kentsel dönüşüm] projeleri. Araştırma gösteriyor ki Romanlar devlet politikalarının görünmezleştirilmesi ve dışlanmasından uzun süredir etkileniyor olsa da, tek başına, eşlik eden önlemler olmaksızın ve hedeflenen toplulukların ihtiyaçları ve özgüllüğü dikkate alınmadan barınma sağlanması, potansiyele sahip değildir. Romanları yoksulluktan kurtarmak ya da dışlanmalarıyla mücadele etmek. Ayrıca, gecekondu yerleşimlerinin yıkılması ve bunun sonucunda yerinden edilmesi, yoksul Romanları kurtarmakta ve sürdürülebilir geçim stratejileri bulmakta zorlandıkları daha savunmasız bir yola sokmaktadır. İstanbul’da 60 yaşındaki Roman erkekler kentsel dönüşüm nedeniyle yerinden edildi.

Referans: https://www.academia.edu/81396262/THE_ROMA_IN_TURKEY_FROM_SURVIVAL_MECHANISMS_TO_DEVELOPMENT_STRATEGIES?f_ri=1237

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.