‘Burada Çingenece Konuşmuyoruz’: Avrupa’da Azınlık Dil Politikaları

Yazının Adı: ‘Burada Çingenece Konuşmuyoruz’: Avrupa’da Azınlık Dil Politikaları

Yazarın Adı:

William S. New

Hristo Kyuchukov

Jill de Villiers3

1 Beloit College, USA

2 Uniwersytet Slaski w Katowicach, Poland

3 Smith College, Northampton, USA

Özet

Romanlar, dilsel farklılık, ırkçılık, sosyal marjinalleşme ve yoksullukla karşılaşan ideal bir eğitim adaletsizliği vakasıdır. Bu makale, Avrupa’daki Roman öğrencilerin dil eğitimi ile ilgili konuları ele almak için insan hakları veya yetenekler yaklaşımlarının en uygun olup olmadığını soruyor. Bu çocuklar, ana akım nüfus tarafından tercih edilen dilin standart lehçesi ile büyümemeleri ve Roman dilinin düşük statüsü ve genellikle konuştukları standart dilin standart olmayan lehçesi nedeniyle dezavantajlıdır. Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan’daki Roman öğrenciler için dil eğitimini, bağlamlar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tanımlayarak inceliyoruz. Dil hakları argümanlarının zayıf ve güçlü versiyonlarını ve bu ilkelerin eğitim politikalarında ifade edilip edilmediğini açıklıyoruz. Sen’in yetenekler yaklaşımı, Roman çocukların maruz kaldığı dezavantajlara doğrudan değinen, bağlamsallaştırılmış eğitim reformu vizyonları oluşturmak için kullanılabilir.

DİLİ İNGİLİZCEDİR.

Tamamını okumak için tıklayınız.

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.