Yabancı Çingenelerin Türkiye’ye Giriş, İkamet, Seyahat Özgürlükleri İle Türkiye’den Sınır Dışı Edilmeleri

Yazının Adı: Yabancı Çingenelerin Türkiye’ye Giriş, İkamet, Seyahat Özgürlükleri İle Türkiye’den Sınır Dışı Edilmeleri

Yazarın Adı: Doğa Aydoğan

Özet:

Bu çalışmada, yabancıların ülkeye girişleri, hareket ve ikamet serbestisi ve yabancılar hukukunun sınır dışı edilmesi ile “yabancı çingeneler”in ilgili haklara göre durumunun iç hukuk ve uluslararası hukuk açısından incelenmesi ve çözüm önerilerinin bulunması amaçlanmaktadır. Güncel problemler. Çingeneler, gerek göçebe bir hayat sürmeleri gerekse aile içi ilişkileri ya da zaman ve mekan kavramlarının farklı olması nedeniyle baskı ve ayrımcılık politikalarına maruz kalmışlardır. Sadece sivil toplum kuruluşları tarafından değil, uluslararası kurum ve komisyonlar tarafından da çingenelere yönelik araştırma çalışmalarının yapıldığı gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalar son dönemde özellikle Avrupa ülkelerini olumlu etkilemiştir. Türkiye’ye yönelik olumsuz eleştiriler gerek ulusal platformlarda gerekse uluslararası ölçekte Çingene karşıtları raporlarında artmaktadır. Ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye’ye yönelik olumsuz eleştirilere karşı yabancı çingenelerin Türkiye’ye girişleri, hareket ve ikamet özgürlükleri ve ülkeden sınır dışı edilmelerinin araştırılması istenmiştir. Bu araştırma alanı özellikle “yabancı çingenelerin” Türkiye’ye girişleri, serbest dolaşım ve ikamet serbestlikleri ve yabancılar hukuku alanında iç hukukumuzda çingenelere yönelik düzenlemeler nedeniyle ülkeden sınır dışı edilmeleridir. Buna göre çalışmanın birinci bölümünde “yabancı 149 çingene” kavramının açıklanması amaçlanmaktadır. Bu bölümde özellikle genel olarak “yabancı” kavramını aradık. Daha sonra “çingeneler”, özellikle Avrupa ve Türkiye’de yaşayan çingeneler olmak üzere tarihi, sosyal ve kültürel yönleriyle anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, özellikle “yabancı çingenelerin” ülkeye girişleri, hareket ve ikamet özgürlükleri ile ülkeden sınır dışı edilmeleri, temel hak ve özgürlükler ve insan hakları açısından karşılaşılan sorunlar araştırıldıktan sonra, günümüzde ele alınmıştır. Daha sonraki bölümlerde, Çingenelerin ülkeye girişleri, ikamet ve hareket serbestisi ve ülkeden çıkarılmaları ile ilgili özel düzenlemeler, uluslararası hukukun temel ilkeleri, uluslararası sözleşme ve anlaşmalar, anayasal hak ve özgürlükler ile iç hukuka uygunluk konularına yer verilmiştir. araştırıldı. Çalışmanın son bölümünde ise iç hukukta yer alan “yabancı çingeneler”e yönelik özel düzenlemelerin uluslararası hukuka ve nihai sonuç olarak anayasal haklara itirazı noktasında tespit edilen sorunlara çözüm önerileri yer almaktadır.

Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız

Bu çalışmada geçen ifadeler çalışmayı yürüten yazarın kendisine aittir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.